Twitter Facebook Instagram Youtube

Creació d’una Comissió de treball per a l’elaboració d’unes noves Bases generals de Convocatòria dels Premis Literaris Ciutat de Badalona

Creació d’una Comissió de treball per a l’elaboració d’unes noves Bases generals de Convocatòria dels Premis Literaris Ciutat de Badalona

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat la Creació d’una Comissió de treball per a l’elaboració d’unes noves Bases generals de Convocatòria dels Premis Literaris Ciutat de Badalona.

El Ple ha aprovat deixar sense efecte l’acord del Ple de data de 28 de setembre de 2021, que va acordar aprovar inicialment les Bases reguladores dels «Premis Literaris Ciutat de Badalona» i crear una Comissió de treball per a l’elaboració d’unes noves Bases Generals de Convocatòria dels Premis Literaris Ciutat de Badalona, que substituiran les aprovades per l’Ajuntament Ple el 30 d’octubre de 2018, i que regiran les següents convocatòries una vegada aprovades pel Ple de l’Ajuntament de Badalona.

El dictamen determina que la Comissió de treball estarà formada per membres de les entitats culturals i cíviques que col·laboren en l’organització dels premis, així com personalitats de reconeguda solvència en el cap de la gestió cultural o de l’edició. La proposta de membres de la Comissió serà aprovada per resolució de la regidora de Cultura de l’Ajuntament de Badalona.

També fixa que la Comissió de treball tindrà fins quatre mesos per presentar la seva proposta per unes noves Bases generals per a la convocatòria dels Premis Literaris Ciutat de Badalona. La Comissió estudiarà, entre d’altres aspectes, la categoria de premis, el foment, la difusió, la dotació econòmica i material, la composició del jurat, la periodicitat de la convocatòria, etc., atès el seu valor per a la promoció cultural de la ciutat de Badalona.

El dictamen ha comptat amb el vot favorable dels grups municipals Junts per Catalunya; Badalona en Comú Podem; ERC-A-MES; Guanyem Badalona en Comú i PSC, i amb el vot contrari del grup municipal del Partit Popular.

Badalona, 23 de febrer de 2022