Twitter Facebook Instagram Youtube

Nomenament dels membres del Consell de Prevenció i Seguretat Ciutadana de Badalona

Nomenament dels membres del Consell de Prevenció i Seguretat Ciutadana de Badalona

El dimarts 15 de febrer va tenir lloc a la sala d’actes del Museu de Badalona el Ple de constitució del Consell de Prevenció i Seguretat de Badalona. És un òrgan consultiu de l’Ajuntament que obre un espai de debat sobre la seguretat amb representants polítics, tècnics, cossos policials, ciutadans i entitats.

Es dona compte al Ple del nomenament dels i les membres integrants del Plenari del Consell de Prevenció i Seguretat Ciutadana de Badalona:

President: David Torrents Mingarro

Vicepresident: Regidor de l’Àmbit material de Seguretat: Sr. Christian Carneado Hernández.

Vocals:

David Ramey Ramírez, designat pel grup municipal Junts Per Catalunya.

María Reyes Bellido Jaime, designada pel grup municipal En Comu Podem.

Àlex Montornès Torrecillas, designat pel grup municipal ERC Avancem.

Teresa González Moreno, designada pel grup municipal socialista.

Irene Gonzalez Poveda, designada pel Grup Municipal el Partit Popular.

Joan Carles Isal Fernández, designat pel grup municipal Guanyem.

El jutge degà de Badalona.

Un/a representant del ministeri fiscal a Badalona.

Un/a representant del cos de la Guàrdia Urbana.

Un/a representant del cos de Mossos d’Esquadra.

Un/a representant del cos Nacional de Policia.

El/la Cap de servei de Seguretat.

El/a Cap de servei de Disciplina i sancions

Un/a tècnic de Protecció civil.

El/la cap del Servei d’Informació i atenció a les Dones.

Un/a representant de cada consell municipal i dels que es puguin crear.

Un/a representant de la Federació d’Associacions de Veïns de Badalona.

Rocío Mateos Ruiz, representant de la Federació de Dones.

Antoni Figuera, representat de la Federació de comerciants.

Un/a representant de la Federació d’Associacions de Pares i Mares.

Un/a representant del Consell Local de la Joventut.

Josep Maria Puente, representant de la Federació d’Empresaris.

Toni Vinagre Adán representant de CREU ROJA

José Cortés Cortés representant de la Plataforma Sant Roc Som Badalona

Un/a representant dels sindicats majoritaris a la ciutat de Badalona:

Persones a títol individual per sorteig:

TITULARS:

Maria José Ponsirenas

Alexandra Cabrera

Antonio Matamoros de Diego

SUPLENTS:

Raul Pérez

Dulcenombre Fernández

Maria Gallardo

Adrià Cuenca Lara

Pedro Lozano Silos

Emili Rodó

Secretària: Raquel Garcia Redondo

Badalona, 23 de febrer de 2022