Twitter Facebook Instagram Youtube

L’Ajuntament de Badalona presenta al·legacions i proposa la modificació del Reglament de Costes per permetre la viabilitat del Club Nàutic Bétulo

L’Ajuntament de Badalona presenta al·legacions i proposa la modificació del Reglament de Costes per permetre la viabilitat del Club Nàutic Bétulo.

Les esmenes tècniques estan coordinades amb la Generalitat de Catalunya i la Federació Catalana de Vela

L’Ajuntament de Badalona ha presentat davant el Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic del Govern d’Espanya diverses al·legacions en el marc del tràmit d’audiència i informació pública previst en la Ley 50/1997, de 27 de novembre, de Gobierno i la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas demanant la modificació del Reglament General de Costes. L’objectiu d’aquestes al·legacions de caràcter tècnic és que permetin la viabilitat de les instal·lacions i les activitats esportives de caràcter nàutic com és el cas del Club Nàutic Bétulo a Badalona. Aquestes esmenes estan coordinades amb la Generalitat de Catalunya i amb la Federació Catalana de Vela.

Les al·legacions presentades pels serveis jurídics de l’Ajuntament de Badalona es centren en la modificació de l’article 70 i les disposicions transitòries vigèsima cinquena i vigèsima sisena del Reglament de Costes sobre les instal·lacions destinades a activitats esportives de caràcter nàutic. L’Ajuntament de Badalona, reconeixent en tot moment que cal preservar el valor ambiental de les platges, destaca que els clubs nàutics de platja amb implantació al litoral català desenvolupen activitats d’esports nàutics a l’abast de tothom, on es prioritzen les embarcacions de vela lleugera, amb un encaix més net i amable amb el medi ambient, amb escàs impacte ambiental i amb una funció social i esportiva que fan que aquestes instal·lacions es puguin considerar d’interès públic.

Per a la supervivència dels clubs nàutics, “integrats plenament en la vida dels municipis de costa” es proposa l’ampliació de 300 a 750m2 la superfície del domini públic marítim-terrestre, limitant al 40% la superfície ocupada per a usos complementaris (com ara la restauració) per a permetre la viabilitat econòmica, juntament amb les quotes dels socis, d’aquestes instal·lacions.

Petició de pròrroga de la concessió d’ocupació del domini públic marítim terrestre

El passat 3 de desembre l’Ajuntament de Badalona també va sol·licitar a la Generalitat de Catalunya la pròrroga de la concessió d’ocupació del domini públic marítim-terrestre al Club Nàutic Bétulo per permetre que aquesta entitat continuï desenvolupant les seves activitats que són considerades com a bé cultural d’interès local.

L’Ajuntament de Badalona fonamenta la petició de la renovació de concessió d’ocupació del domini públic al Club Nàutic Bétulo per l’interès públic que tenen les activitats que es duen a terme en aquest espai. L’Ajuntament considera que tal com “ho ha manifestat en reiterades ocasions, sigui quin sigui el govern en cada cas, (per tant, transcendeix al color polític del consistori per convertir-se en qüestió comuna a tots els grups que han governat aquest municipi) que les activitats que realitza el Club Nàutic Bétulo, en l’emplaçament que gaudeix principalment en concessió administrativa enfront del passeig Marítim de Badalona, són del màxim interès municipal”. En aquest sentit, es reitera que “les activitats que es realitzen són les de promoció i pràctica de l’esport nàutic, en les seves diferents modalitats (vela, rem, submarinisme, natació, caiac, motonàutica i d’altres), sobretot relacionat amb la vela lleugera, que té una transcendència de primer nivell al municipi, amb àmplia participació de la població local”.

A més, l’Ajuntament de Badalona ja va recordar que, per Acord de Plenari de 30 d'abril de 2019, es va aprovar la declaració de Bé Cultural d’interès Local (BCIL) les activitats que realitza el Club Nàutic Bètulo a l’emplaçament, tot recordant que la resolució de denegació de la concessió “atempta a la protecció d’allò que està declarat com bé cultural d’interès local, ja que comportarà necessàriament la desaparició de l’activitat que s’està realitzant i s’eliminarà i desapareixerà l’activitat que gaudeix de protecció”.

Badalona, 11 de gener de 2022