Twitter Facebook Instagram Youtube

La Generalitat activa un avís preventiu de contaminació atmosfèrica per partícules a Barcelona i a 39 municipis de la seva conurbació

La Generalitat activa un avís preventiu de contaminació atmosfèrica per partícules a Barcelona i a 39 municipis de la seva conurbació.

L’avís preventiu, que inclou Badalona, és la fase prèvia a la possibilitat d’episodi ambiental, sense que s’hagi de produir necessàriament

Els nivells de PM10 són moderats en diferents estacions de la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica

El Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural ha activat un avís preventiu per contaminació atmosfèrica per nivells moderats de partícules en l’ambient atmosfèric als 40 municipis de la conurbació de Barcelona que formen part de la Zona de Protecció Especial de l’Ambient Atmosfèric, entre els quals es troba Badalona.

L’avís preventiu és la fase prèvia a la possibilitat d’episodi ambiental, sense que s’hagi de produir necessàriament. L’objectiu d’aquesta actuació és reduir les emissions de contaminants per evitar un episodi ambiental. L’avís preventiu comporta:

- Indicar en els panels lluminosos dels principals eixos viaris que el nivell de contaminació és elevat;

- Informar la ciutadania perquè prioritzi l’ús del transport públic envers el vehicle privat;

- Notificar a les activitats industrials i obres públiques i de generació elèctrica que activin els protocols de treball previstos en aquests casos;

- Recomanar als municipis que aturin o redueixin les activitats o obres amb materials pulverulents.

Nivells moderats

La mesura es pren perquè la mitjana diària dels nivells de partícules de diàmetre inferior a 10 micres (PM10) durant el dia d’ahir va ser superior als 50 μg/m³ en sis estacions de mesurament -Mollet, Granollers, Montcada i Reixac, BCN-Eixample, Manlleu i Vila-Seca- quatre d’elles, a la Zona de Protecció Especial. A més, la previsió a 24 hores indica que els nivells es mantindran elevats i es podria superar el valor diari de 50 μg/m³ durant aquest dijous, donat que es preveu que la situació d’estabilitat atmosfèrica persistirà i les condicions de dispersió no milloraran.

La Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic, del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, farà un seguiment exhaustiu dels nivells i valorarà divendres si cal activar un episodi de contaminació per partícules, o bé desactivar l’avís preventiu.

Recomanacions:

La Generalitat recomana a la ciutadania:

- Realitzar els trajectes a peu o amb bicicleta escollint carrers poc freqüentats pel trànsit.

- Utilitzar el transport públic en la mesura del possible.

- Reduir els desplaçaments amb vehicle privat (si és possible, treballar a distància, variar l’horari de feina a canvi de viatjar amb transport públic, treballar en un altre lloc de l'empresa, més a prop de casa…).

- Utilitzar el cotxe compartit.

- Realitzar una conducció eficient (arrencada suau, reduir la velocitat, utilitzar el fre motor, evitar accelerades i frenades brusques, etc.).

- En el cas de disposar de diferents vehicles, utilitzar el que tingui les emissions més baixes.

- Regular la climatització de les llars, baixant la temperatura del termòstat.

- Assegurar-se del bon funcionament de les calefaccions de combustibles fòssils, com llenya o biomassa, evitant-ne purgues i arrencades. Garantir el bon funcionament dels filtres i captadors de cendres.

Es poden consultar els nivells de la qualitat de l’aire a temps real a través de l’aplicació gratuïta per a telèfons mòbils AireCat, a l’App Store i a Google Play Store, o a l’entorn web d’informació de les dades de qualitat de l’aire.

Al Canal Salut de l’Agència de Salut Pública de Catalunya s’hi detallen les principals mesures i recomanacions que cal adoptar per reduir l’exposició a la contaminació i els riscos per a la salut derivats de la contaminació de l’aire. S’hi poden trobar, a banda de recomanacions de caire general, les mesures de precaució addicionals a adoptar davant de situacions amb nivells elevats de contaminació dirigides als col·lectius més vulnerables i també a la població en general.

Badalona, 16 de desembre de 2021