Twitter Facebook Instagram Youtube

Pla de Reactivació Econòmica i Social

Pla de Reactivació Econòmica i Social

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat la tramitació i aprovació de modificacions del pressupost municipal de 2021, en pròrroga de 2019, i del seu annex d’inversions per finançar el Pla de Reactivació Econòmica i Social de Badalona per import de 5.420.000 euros.

En aquesta primera part, el Pla de Reactivació Econòmica i Social de Badalona s’articula en ajuts en:

Formació i ocupació

Creació d'una línia d'ajuts per a les empreses que contractin a treballadors i treballadores indefinidament procedents d’ERTOS (0,5M€)

Polítiques econòmiques

Línia extraordinària d’ajudes per autònoms i microempreses de la ciutat, dels diferents sectors, que hagin vist reduïda significativament la seva facturació anual respecte a l’any anterior, i estructurada en diferents trams d’ajudes (2M€)

Cultura

Ajuda específica a autònoms del sector cultural (100.000€)

Educació

Projectes de suport emocional i suport psicològic (20.000€)

Polítiques socials

Millora i optimització de la distribució i recursos necessaris dels bancs d’aliments de Badalona per atendre a la població vulnerable (1,8M€)

Reforçar el sistema de targetes moneder (0,5M€)

Polítiques d’habitatge

Crear ajuts directes a l’habitatge des de l’Ajuntament per aquelles famílies que per culpa de la covid-19 es troben en situació d’ERE o un ERTO, simplificant els tràmits i assessorant els possibles demandants. (0,5M€).

El dictamen ha estat aprovat amb els vots favorables de tots els grups municipals.

Badalona, 1 de desembre de 2021