Twitter Facebook Instagram Youtube

L’Ajuntament de Badalona i l'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs inicien un treball d’anàlisi per a potenciar l’economia circular a la indústria local

L’Ajuntament de Badalona i l'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs inicien un treball d’anàlisi per a potenciar l’economia circular a la indústria local.

L’acció s’emmarca dins el projecte “Eix Besòs Circular” on hi participen els dos municipis

L'Eix Besòs Circular, una iniciativa de foment de l'economia circular impulsada per l'Ajuntament de Badalona, a través de l'empresa municipal Reactivació Badalona SA, i per l'Ajuntament de Sant Adrià de Besòs, inicia aquest mes de novembre una anàlisi del teixit industrial d’aquests dos municipis amb l’objectiu d’optimitzar els recursos materials i energètics de les indústries reduint-ne els impactes ambientals derivats de l’extracció de recursos naturals i les despeses econòmiques derivades de la compra de matèries primeres.

Aquest treball es durà a terme en col·laboració amb l'Agència de Desenvolupament Econòmic de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) i l’Institut Cerdà.

Durant la primera fase del projecte es recolliran les dades referents a cinc vectors d’estudi (aigua, calor residual, energia, espai d’emmagatzematge i residus de matèries primeres) per tal de crear una base de dades que formarà part del nou portal d’economia circular de l’AMB.

Els resultats d’aquest estudi es presentaran durant el primer semestre de l’any 2022 i permetran identificar oportunitats de simbiosi industrial entre les empreses, com per exemple, aprofitar els residus d’una indústria com a matèria primera secundària per a una altra, analitzar el potencial d’utilització de la calor residual, o bé el potencial d’incorporació d’energies renovables per mitjà d'instal·lacions solars i tèrmiques.

L’Eix Besòs Circular és una iniciativa que compta amb la col·laboració de la Federació Empresarial de Badalona i del HUB Recircula UPC-AMB, amb el suport de la Diputació de Barcelona i del Servei d’Ocupació de Catalunya / Fons Social Europeu.

Més informació sobre Eix Besòs Circular: https://eixbesoscircular.info/

Badalona, 25 de novembre de 2021