Twitter Facebook Instagram Youtube

Informació relativa a l’Impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana (Plusvàlua)

Informació relativa a l’Impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana (Plusvàlua)

Arran de les darreres informacions aparegudes als mitjans de comunicació que han avançat la notícia de la sentència del Tribunal Constitucional, que presumptament declara inconstitucional el sistema de càlcul emprat per tal de pagar aquest impost, des de l’Ajuntament de Badalona s’informa que cal esperar a tenir la sentència del Tribunal Constitucional per tal de poder conèixer amb detall el seu contingut i l’abast dels seus efectes.

La sentència fins que no sigui publicada al Butlletí Oficial de l’Estat no té efectes jurídics. Per aquest motiu la Llei reguladora de les hisendes locals i la regulació establerta a la corresponent ordenança fiscal de l’Ajuntament de Badalona continuen vigents.

Badalona, 5 de novembre de 2021