Twitter Facebook Instagram Youtube

Moció a favor d'actualitzar el Pla de Mobilitat de Badalona i de fer un estudi específic de mobilitat a la part baixa de Martí Pujol i tot el seu entorn

Moció a favor d'actualitzar el Pla de Mobilitat de Badalona i de fer un estudi específic de mobilitat a la part baixa de Martí Pujol i tot el seu entorn

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat en la sessió ordinària celebrada el dimarts 28 de setembre una moció a favor d'actualitzar el Pla de Mobilitat de Badalona i de fer un estudi específic de mobilitat a la part baixa de Martí Pujol i tot el seu entorn.

La moció proposa els següents acords:

PRIMER.- Instar al govern municipal a què actualitzi el PMU i l'adapti als nous hàbits de mobilitat.

SEGON.- Instar al govern municipal a donar compliment al primer acord de la moció aprovada en el ple de novembre de 2020 en el què es reclamava l’elaboració d’un estudi específic de mobilitat a la part baixa de Martí Pujol i els carrers adjacents (Ignasi Iglesias, Enric Borràs, Anton Romeu i tot el seu entorn).

TERCER.- Traslladar aquests acord al Consell de la Mobilitat.

La moció ha estat aprovada amb el vot favorable tots els grups municipals

Badalona, 29 de setembre de 2021