Twitter Facebook Instagram Youtube

Moció a favor de la millora de la neteja viària i la recollida de residus de la ciutat

Moció a favor de la millora de la neteja viària i la recollida de residus de la ciutat

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat en la sessió ordinària celebrada el dimarts 28 de setembre una moció a favor de la millora de la neteja viària i la recollida de residus de la ciutat.

La moció proposa els següents acords:

PRIMER. Instar al govern municipal a accelerar tots els tràmits que siguin necessaris per poder tornar a licitar i adjudicar el nou contracte de neteja viària, recollida i trasllat dels residus sòlids urbans i deixalleries de la ciutat.

SEGON.- Tal i com regula el punt 13.2 dels plec de prescripcions tècniques particulars del contracte neteja viària, recollida i trasllat dels residus sòlids urbans i deixalleries de la ciutat, instem al govern municipal a impulsar la labor inspectora d’aquest contracte; i en el cas que, els serveis tècnics municipals no tinguin capacitat per fer-ho o el govern ho consideri oportú, que ho encarregui a una empresa externa per tal de garantir el control de qualitat i la millora contínua del servei.

TERCER.- Atès que la campanya del govern municipal de recollida de mobles i trastos vells, que ha consistit només en enganxar un adhesiu a tots els contenidors, ha provocat l’efecte contrari al desitjat, Instem al govern municipal a donar compliment de la moció aprovada, per unanimitat, en el Ple celebrat el 29 de juny passat en la que es reclamava la gratuïtat del telèfon de recollida de trastos i mobles vells (900 114 115) per tal de restablir l’antic sistema, en què la gent trucava al telèfon, se’ls informava d’on i quan podien deixar els trastos i més tard passaven a recollir-los.

QUART.- Instar al govern municipal a aplicar l’ordenança de civisme, que entre altres moltes coses, no permet llençar deixalles fora dels contenidors, ni abandonar-hi trastos, estris i mobles vells a la via pública, ni abocar als contenidors de brossa a les papereres, a la calçada o a les voreres, etc. amb multes que van dels 60 als 900€, segons el tipus d’infracció.

La moció ha estat aprovada amb els vots favorables dels grups municipals de Junts per Catalunya, Badalona en Comú Podem, ERC-A-MES, Guanyem Badalona en Comú i PSC i amb l’abstenció del grup municipal del PP.

Badalona, 29 de setembre de 2021