Twitter Facebook Instagram Youtube

Moció per a la millora de la senyalització de l'entorn urbà de la nostra ciutat

Moció per a la millora de la senyalització de l'entorn urbà de la nostra ciutat

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat en la sessió ordinària celebrada el dimarts 27 de juliol una Moció per a la millora de la senyalització de l'entorn urbà de la nostra ciutat.

La moció proposa els següents acords:

PRIMER. Instar al govern municipal a localitzar totes les senyals de trànsit de la ciutat malmeses i canviar-les, garantint-ne així la seva correcta visió i identificació.

SEGON.- Instar al govern municipal a què garanteixi, dins de tot el terme municipal, una senyalització clara, entenedora, concreta i funcional.

La moció ha estat aprovada amb el vot favorable tots els Grups Municipals.

Badalona, 28 de juliol de 2021