Twitter Facebook Instagram Youtube

Moció a favor d'augmentar la proporció de cobertura arbòria de la ciutat

Moció a favor d'augmentar la proporció de cobertura arbòria de la ciutat

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat en la sessió ordinària celebrada el dimarts 27 de juliol una Moció a favor d'augmentar la proporció de cobertura arbòria de la ciutat

La moció proposa els següents acords:

PRIMER. Instar al govern municipal, en la mesura que sigui possible i en els llocs viables, a què augmenti la proporció de cobertura arbòria de la nostra ciutat, amb aquelles espècies vegetals que puguin dur a terme un correcte desenvolupament i que per a les seves característiques generin més beneficis.

SEGON.- Instar al govern municipal a reposar tots els arbres que han caigut, mort o han estat talats en els darrers temps a la nostra ciutat.

TERCER.- Instar al govern municipal a millorar el manteniment i el reg de les plantes de totes les jardineres de la ciutat i en augmentar-ne la seva instal·lació.

QUART.- Instar al govern municipal a replantejar totes les places dures de la ciutat i que, en un període no massa llarg, vagin transformant-se en places verdes i a plantar arbres i vegetació en totes aquelles places que no són dures però que no tenen ni un bri de verd.

La moció ha estat aprovada amb el vot favorable tots els Grups Municipals.

Badalona, 28 de juliol de 2021