Twitter Facebook Instagram Youtube

Moció per demanar el restabliment de l'activitat sanitària als centres d'atenció primària de Catalunya

Moció per demanar el restabliment de l'activitat sanitària als centres d'atenció primària de Catalunya

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat en la sessió ordinària celebrada el dimarts 27 de juliol una moció per demanar el restabliment de l'activitat sanitària als centres d'atenció primària de Catalunya.

La moció proposa els següents acords:

1. Instar el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya (ICS i BSA) a l’obertura de tots els CAP i consultoris locals que s’han tancat totalment o parcialment i recuperar els serveis, professionals sanitaris i especialistes perduts durant la crisi sanitària.

2. Instar el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya (ICS i BSA) a destinar els recursos necessaris a l’Atenció Primària per a fer front a les noves necessitats derivades de la pandèmia i recuperar la visita presencial amb el professional de referència.

3. Instar el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya (ICS i BSA) que es recuperin els recursos econòmics i de professionals perduts durant les retallades dels anys 2010 i posteriors i garantir el 25% del pressupost de Salut per a l’Atenció Primària.

4. Instar les conselleries de Salut i de Drets Socials a millorar la coordinació interna dels serveis de salut amb els serveis socials per tal d’impulsar la integració social i sanitària en l’atenció a la dependència i garantir el dret de les persones que viuen en centres residencials a l’atenció sanitària pública.

5. Instar l’elaboració d’un Pacte Nacional per la Salut en defensa d'un sistema de salut públic, universal, equitatiu i de qualitat, consensuat amb tots els agents implicats, que estableixi la salut pública i l'atenció primària els pilars fonamentals de la nostra sanitat.

6. Instar el Departament de Salut a incrementar els recursos per als serveis de Salut Pública i Vigilància Epidemiològica i reforçar-ne la coordinació amb les administracions locals.

7. Comunicar aquests acords a la Conselleria de Salut a la direcció del CAP del municipi, a Badalona Serveis Assistencials, als grups polítics del Parlament de Catalunya, a les entitats municipalistes de Catalunya, a la Marea Blanca de Catalunya la FAVB, Marea Pensionista de Badalona i Moviment Pensionista de Badalona.

La moció ha estat aprovada amb els vots favorables dels Grups municipals de Badalona en Comú Podem, ERC-Avancem, Guanyem Badalona en Comú, PSC i PP i amb l’abstenció del grup municipal de Junts per Catalunya.

Badalona, 28 de juliol de 2021