Twitter Facebook Instagram Youtube

Modificació del Pla General Metropolità per a l'ajust de les qualificacions urbanístiques de l'entorn de la masia de Ca l'Andal de Badalona

Modificació del Pla General Metropolità per a l'ajust de les qualificacions urbanístiques de l'entorn de la masia de Ca l'Andal de Badalona

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat en la sessió ordinària celebrada el dimarts 29 de juny de 2021 la modificació del Pla General Metropolità per a l'ajust de les qualificacions urbanístiques de l'entorn de la masia de Ca l'Andal de Badalona.

La Modificació del Pla General Metropolità es planteja amb l’objectiu d’ajustar les qualificacions urbanístiques en l'entorn de la masia de Ca l'Andal, Can Boscà, així com les de l’encreuament entre l’avinguda Martí Pujol amb el lateral nord de l’autopista C-31, per adaptar-les a la urbanització executada i les infraestructures implantades.

La masia de Ca l'Andal és una peça important dins del barri de Bufalà, tant per estar reconeguda a nivell de protecció patrimonial (BCIL, fitxa D-3 del PE Catàleg de Patrimoni), com per la significança que té a nivell social entre la ciutadania. Donades aquestes característiques, així com les físiques a nivell de localització i específiques del terreny, es proposa la seva adaptació com a equipament públic cultural, parant especial atenció a la protecció, no només de l'element catalogat i les seves visuals dins del conjunt, sinó la posta en valor i protecció de l'accés a la Mina del Comú que es localitza també dins de l'àmbit.

Per tal de facilitar la descripció de la proposta i ordenar de forma més clara les diferents casuístiques que es donen arran de la present modificació, es defineixen tres subàmbits.

A. Entorn de Ca l'Andal: els objectius principals són l'adequació i ampliació de forma discontínua de la masia de Ca l'Andal i el seu entorn com a equipament públic de tipus cultural. Es proposa unificar en una gran peça els equipaments de l'entorn per possibilitar un ús més flexible, oferint un espai més accessible i amb capacitat per a un major nombre d'activitats. S'aprofita la intervenció per ampliar i adaptar el passatge d'en Viñas, cap a nord, per millorar tant la mobilitat com l'accessibilitat a l'equipament i el seu entorn, preservant l'accés a la Mina del Comú al mantenir el mur actual límit del vial urbanitzat.

Concentrar el sòl d'equipament en una única peça permet transformar la cantonada entre el passatge d'en Viñas i el carrer Independència en zona residencial 13b, per tancar aquest encreuament en coherència amb l'entorn.

B. Encreuament avinguda Martí Pujol i lateral de l'autopista C-31: l'objectiu passa per modificar l'ordenació de les parcel·les de l'encreuament, evitant una actuació conjunta que requeriria la definició d'un nou polígon d'actuació, tot preveient una execució més senzilla que recuperi l'ordenació comuna de la riera de Canyet. Es proposa, doncs, el canvi de qualificació de zona 18 a zona 15.

C. Can Boscà: en aquest cas l'objectiu és la redefinició del perímetre de la masia de Can Boscà per adaptar-lo a la urbanització executada per les obres del lateral nord de l'autopista C-31.

El dictamen ha estat aprovat amb els vots favorables de tots els grups municipals.

Badalona, 30 de juny de 2021