Twitter Facebook Instagram Youtube

Resum dels acords del Ple de l’Ajuntament de Badalona del 4 de maig de 2021

Resum dels acords del Ple de l’Ajuntament de Badalona del 4 de maig de 2021.

Aquest dimarts s’ha celebrat una sessió extraordinària del per via telemàtica

La sessió extraordinària del Ple de Badalona d’aquest dimarts 4 de maig va abordar les tres mocions i el torn de precs i preguntes que no van tenir cabuda durant el ple ordinari del 27 d’abril que es va prolongar fins a les 12 de la nit sense poder concloure tots els punts previstos de l’ordre del dia.

Moció per tal que Badalona compleixi els plans de Protecció Civil

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat en la sessió extraordinària celebrada el dimarts 4 de maig una moció per tal que Badalona compleixi els plans de Protecció Civil.

La moció proposa els següents acords:

1. Que en el termini no superior als 6 mesos, l’Ajuntament de Badalona elabori i aprovi els plans existents, en compliment al decret 155/2014.

2. Que en el termini no superior als 6 mesos, l’Ajuntament de Badalona desenvolupi els plans obligatoris PBEM Procicat, INFOCAT, NEUCAT, INUNCAT, SISMICAT, CAMCAT, FERROCAT I VENTCAT, així com el recomanat TRANSCAT, segons la normativa vigent.

3. Que una vegada la Generalitat de Catalunya homologui els plans esmentats, procedirà en un termini màxim de tres mesos a fer la corresponent implantació al municipi.

4. Que el govern municipal informarà mensualment a les comissions informatives del desenvolupament dels acords exposats anteriorment.

La moció s’ha aprovat amb el vot favorable de tots els grups municipals.

Moció per al reconeixement públic del dol perinatal, gestacional i neonatal

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat en la sessió extraordinària celebrada el dimarts 4 de maig una moció per al reconeixement públic del dol perinatal, gestacional i neonatal.

La moció proposa els següents acords:

PRIMER.- L’Ajuntament de Badalona es posa al costat de les famílies que han tingut la pèrdua d’un ésser estimat en mort perinatal, gestacional o neonatal, i les vol acompanyar en el seu dol.

SEGON.- Per fer efectiu aquest reconeixement, l’Ajuntament dotarà el municipi d’un espai de suport i confort per a aquelles persones que han patit una pèrdua perinatal, gestacional o neonatal en forma d’espai físic al cementiri municipal i d’altres estratègies d’acompanyament.

TERCER.- Que l’Ajuntament es compromet a donar a conèixer l’existència del mateix i fer difusió, a través dels seus mitjans de comunicació, de la creació d’aquest espai de dol.

QUART.- Donar suport a les associacions destinades a acompanyar en el dol perinatal, gestacional o neonatal que puguin sorgir al municipi, i també donar suport i acompanyament als progenitors que es trobin en aquestes situacions.

CINQUÈ.- Expressar el compromís de l’Ajuntament en realitzar una cerimònia anual en record d’aquests infants, en el marc del Dia Mundial de la mort gestacional i neonatal, el 15 d’octubre, i realitzar campanyes de sensibilització al voltant d’aquest tema per visibilitzar i donar suport públic a les famílies de les víctimes.

La moció s’ha aprovat amb el vot favorable de tots els grups municipals.

Moció per depurar responsabilitats pel malbaratament de 28.000 euros públics en una campanya publicitària

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat en la sessió extraordinària celebrada el dimarts 4 de maig una moció per depurar responsabilitats en el govern municipal pel malbaratament de 28.000 euros públics en una campanya publicitària que mai es va arribar a enviar als ciutadans.

La moció proposa els següents acords:

PRIMER.- Instar al govern municipal a què demani perdó a totes les famílies vulnerables de més de 60 anys que no han tingut accés a la informació de la campanya, i no s’han pogut beneficiar.

SEGON.- Demanar la dimissió del regidor o regidora responsable del malbaratament de 28.000€ públics per una campanya informativa que mai s’ha enviat als ciutadans.

TERCER.- Instar al govern a tornar a convocar immediatament les ajudes per subministraments a majors de 60 anys amb una revisió dels criteris perquè arribi a més població.

QUART.- Donar trasllat dels presents acords a l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) i a la Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes de Badalona (FAVB), a la Federació d’Empresaris de Badalona (FEB), al Síndic defensor de la ciutadania de Badalona i a totes les empreses de la ciutat.

La moció s’ha aprovat amb els vots favorables dels grups municipals de Junts per Catalunya, Badalona en Comú Podem, ERC- Avancem, Guanyem Badalona en Comú i PSC i amb els vots en contra del grup municipal del PP.

Badalona, 5 de maig 2021