Twitter Facebook Instagram Youtube

Més de 400 assessoraments, acompanyament en la consolidació de 65 empreses i en la transmissió de 3 negocis és el balanç del primer trimestre de la Unitat de Foment Empresarial de l’Ajuntament de Badalona

A més de l’ajut per a la posada en marxa d’empreses o negocis, els assessoraments més habituals s’han centrat en la resolució dels problemes per la crisi provocada per la pandèmia de la Covid-19

La Unitat de Foment Empresarial de l’Ajuntament de Badalona ha portat a terme durant el primer trimestre d’aquest any 414 assessoraments a 231 persones que promouen 113 projectes empresarials i a 65 empreses ja creades en procés de consolidació. També s’ha ajudat en la creació de 22 empreses per mitjà del Punt Atenció a l’Emprenedor (PAE), s’han tramitant l’alta de 15 autònoms i s’ha ajudat en la constitució de 7 Societats Limitades.

La gran majoria dels assessoraments als autònoms i a les empreses en el procés de creació es fan des d’un enfocament global, es parteix de l’anàlisi de viabilitat i la planificació de la posada en marxa a través de l’elaboració del pla d’empresa, i es continua pels diferents àmbits de gestió com és l’elecció de la forma jurídica per mitjà del coneixement dels requisits, tràmits i obligacions. Posteriorment, entre altres àmbits de gestió de l’empresa, s’estudien les estratègies de màrqueting i les comercials i s’acompanya els emprenedors per a l’obtenció del finançament.

Els assessoraments a les empreses creades habitualment han estat orientats a resoldre problemes que les afecten derivats de la crisi provocada per la pandèmia de la COVID-19, tot i que algunes encara veuen oportunitats per millorar i s’assessoren en aspectes de consolidació i creixement.

Així mateix, durant els tres primers mesos de l’any, malgrat la crisi econòmica actual, s’ha ajudat en la creació de 22 empreses per mitjà del PAE de la Unitat de Foment Empresarial, tramitant l’alta de 15 autònoms i la constitució de 7 societats limitades. Les formes jurídiques que es poden gestionar des del Servei Impuls Municipal de Promoció de l'Ocupació (IMPO) són l'autònom, la societat limitada, la societat civil i la comunitat de bens. També permet donar de baixa aquestes mateixes formes jurídiques. Aquest servei es realitza mitjançant un sistema informàtic de tramitació d'expedients basat en un document únic electrònic (DUE), amb el qual en un sol tràmit es pot legalitzar l'empresa: alta a Hisenda, Seguretat Social, alta de treballadors o registrar una marca.

A més, un servei que també es realitza des de l’IMPO és “Reempresa”, un programa dirigit a promoure el mercat de la compra i venda d’empreses per evitar que tanquin. Es facilita la transmissió empresarial acompanyant i assessorant tant al qui cedeix el negoci com al qui l’adquireix. En aquest període s’ha acompanyat a la transmissió de 3 negocis: una pizzeria, una parada al Mercat Municipal Maignon i una llicència de taxi.

Per a la 2a tinenta d’alcaldia i regidora de l’Àmbit de Govern, Promoció Econòmica, Ciutadania i Igualtat, Cristina Agüera, aquestes dades “ens demostren que, tot i les dificultats, aquest Govern municipal està compromès en fer costat als autònoms, als emprenedors i en donar suport a la creació d’empreses per ajudar a combatre i reduir a la nostra ciutat les conseqüències econòmiques i socials ocasionades per la pandèmia”. “Qualsevol dada de creació d’ocupació o de posada en marxa d’una empresa és una dada i un motiu per a l’esperança i per demostrar la potencialitat que tenim a Badalona”, ha conclòs la regidora.

Les persones interessades en els serveis esmentats poden fer-ho per mitjà del correu electrònic sae@badalona.cat o del telèfon 93 460 52 00.

Badalona, 21 d’abril de 2021