Twitter Facebook Instagram Youtube

Moció per la participació de les administracions locals en la gestió pública dels fons Next Generation

Moció per la participació de les administracions locals en la gestió pública dels fons Next Generation

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat en la sessió ordinària celebrada el dimarts 23 de març una moció per la participació de les administracions locals en la gestió pública dels fons Next Generation.

La moció proposa els següents acords:

1.- Sol·licitar al Govern d’Espanya un espai permanent de representació del municipalisme en la Conferència Sectorial de Fons Europeus que es reactivarà amb les Comunitats i Ciutats Autònomes.

2. Sol·licitar al Govern d’Espanya que treballi perquè una part dels fons destinat a l’Estat espanyol serveixi per finançar un Fons Local per a la Transformació Social, Econòmica i Ecològica que tingui per objectiu finançar els projectes de transformació en aquests àmbits que promoguin les administracions locals i que es puguin formular amb més marge de temps.

3. Instar el Govern de la Generalitat de Catalunya a fer seves les demandes del món local i acompanyar la defensa d’assignacions directes dels Fons Europeus per als municipis.

4. En relació a la part dels Fons Europeus de Recuperació Next Generation EU que gestionaran directament les Comunitats Autònomes, reclamar al Govern de la Generalitat de Catalunya la constitució d’una taula de coordinació amb el món local per conèixer i valorar els projectes d’inversió per a Catalunya, abans que aquests siguin presentats, i per fer-ne el seguiment de l’execució, un cop siguin aprovats.

5. Traslladar aquest acord a la Federación Española de Municipios y Provincias, als grups polítics del Parlament de Catalunya, al Govern de la Generalitat de Catalunya, als grups polítics del Congrés dels Diputats i al Govern d’Espanya.

La moció s’ha aprovat amb el vot favorable de tots els grups municipals.

Badalona, 24 de març de 2021