Twitter Facebook Instagram Youtube

Moció per a millorar la mobilitat dels veïns al barri del Manresà

Moció per a millorar la mobilitat dels veïns al barri del Manresà

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat en la sessió ordinària celebrada el dimarts 23 de març una moció per a millorar la mobilitat dels veïns al barri del Manresà.

La moció proposa els següents acords:

Primer.- Instar al govern municipal a canviar el sentit de circulació del carrer Manresà direcció nord.

Segon.- Instar al govern municipal a què, de forma consensuada amb els veïns, requereixin als tècnics municipals que estudiïn la viabilitat de poder-se fer un canvi de sentit al final del passatge Josep Pla.

Tercer.- Comunicar aquests acords a l’associació de veïns del barri del Manresà.

La moció s’ha aprovat amb amb el vot favorable de tots els grups municipals.

Badalona, 24 de març de 2021