Twitter Facebook Instagram Youtube

Badalona participa en un projecte per implementar un sistema d'alerta primerenca a la ciutat com a mesura d'adaptació al canvi climàtic

Badalona participa en un projecte per implementar un sistema d'alerta primerenca a la ciutat com a mesura d'adaptació al canvi climàtic.

La iniciativa, anomenada Baetulo, forma part del programa europeu LIFE i va sorgir a partir dels resultats obtinguts en el projecte BINGO

Badalona és la ciutat on s’està desenvolupant el projecte de la Unió Europea LIFE Baetulo, una iniciativa sorgida a partir dels resultats obtinguts en el projecte BINGO que té per objectiu implementar un sistema d’alerta primerenca integral i multirisc (Early Warning Sytem). Aquest sistema permet reduir l’exposició dels habitants i dels diferents elements urbans als perills derivats del canvi climàtic com ara inundacions pluvials, descàrregues del sistema de sanejament, onades de calor, temporals marítim, ventades, onades de fred, episodis de contaminació atmosfèrica o nevades.

Concretament, el sistema d’alerta integral anticiparà i monitoritzarà els episodis de perill climàtic, avaluarà els riscos derivats, automatitzarà i activarà els diversos protocols d’emergència necessaris (incloent-hi accions preventives i reactives) abans, durant i després d’aquests episodis i emetrà els avisos corresponents tant als gestors locals del risc (protecció civil, policia i altres departaments executors dins l’ajuntament) com a la ciutadania per tal de disminuir l’exposició a aquests perills climàtics i per tant reduir-ne els impactes derivats.

A banda de la plataforma del sistema d’alerta, també es desenvoluparà una aplicació mòbil perquè la ciutadania en pugui fer ús gratuït i rebi aquelles alertes i protocols d’actuació que els permeti estar informats i evitar situacions que puguin posar en risc la seva salut o les seves propietats.

El projecte LIFE Baetulo, coordinat per Aquatec (Suez Spain) amb la col·laboració de l’Ajuntament de Badalona, l’Àrea Metropolitana de Barcelona i Aigües de Barcelona, implementarà i testejarà a la ciutat de Badalona aquest sistema d’alerta primerenca integral. Per fer-ho, s’implementaran una sèrie de sensors i altres equips avançats que permetran dotar d’informació en temps real a aquest sistema d’alerta per la monitorització dels episodis de perill climàtic, com ara limnímetres per la detecció i quantificació d’abocaments en temps de pluja, sensors de nivell per mesurar el nivell d’aigua als carrers en episodis d’inundació, càmeres de vigilància dels temporals marítims o estacions meteorològiques per la monitorització de temperatura, vent i pluja.

El projecte, que va començar a gestar-se al juliol de l’any 2020, compta amb un pressupost d’1,2 milions d’euros (finançat al 55% pel programa LIFE Climate Action) i té una durada de dos anys i mig. L’objectiu és que quan finalitzi aquest període final es pugui disposar d’una eina de gestió de riscos climàtics i un sistema d’alerta primerenca integral desenvolupat, disponible i preparat per a ser implementat en qualsevol ciutat europea que pateixi d’aquests perills derivats del canvi climàtic i que se n’hi vulgui adaptar.

Badalona, 16 de març de 2021