Twitter Facebook Instagram Youtube

Moció per reclamar al Govern Municipal que dotin de recursos humans les polítiques d'igualtat i tinguin en compte l'impacte de gènere al Pla de reconstrucció de Badalona

Moció per reclamar al Govern Municipal que dotin de recursos humans les polítiques d'igualtat i tinguin en compte l'impacte de gènere al Pla de reconstrucció de Badalona

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat en la sessió ordinària celebrada el dimarts 23 de febrer una moció per reclamar al Govern Municipal que dotin de recursos humans les polítiques d'igualtat i tinguin en compte l'impacte de gènere al Pla de reconstrucció de Badalona.

La moció proposa els següents acords:

PRIMER. Donar compliment als acords de la moció que reclamava al govern municipal que la regidoria de la dona fos denominada Regidoria d’Igualtat, Feminisme i LGTBI i que va ser aprovada al mes de juliol de 2008.

SEGON. Incorporar la perspectiva de gènere al Pla de reconstrucció econòmica i social, assegurant la presència de representants del consell municipal de la dona a les diferents comissions del Consell General creat per la seva redacció.

TERCER. Dotar la regidoria de Feminisme dels recursos humans necessaris, incloent-hi a la plantilla estructural dues agents d’igualtat, una cap de departament de transversalitat de gènere, i amb la previsió d’ampliar més l’equip per constituir a mitjà termini un servei de Feminisme amb la seva pròpia cap i l’estructura necessària per a una ciutat tan gran com Badalona. Aquí, també s’hi ha d’integrar el departament de LGTBIQ+, on s’ha d’incloure el SAI, també amb personal específic, departament i l’estructura necessària, on el servei també va dirigit a les dones d’aquest col·lectiu.

QUART. Reforçar el SIAD amb la figura de la cap d’un departament específic de violència masclista, així com replantejar l’estructura del servei en relació amb les competències municipals, el nou SIE, el contracte-programa i les necessitats de les dones avui dia.

CINQUÈ. Donar trasllat d’aquests acords a la Federació de Dones de Badalona, al Consell Municipal de la Dona a la FAVB i a totes les entitats de dones de la ciutat.

La moció ha estat aprovada amb els vots favorables dels grups municipals de Junts per Catalunya Badalona, Badalona En Comú Podem, ERC-Avancem Més, Guanyem Badalona En Comú, i el Partit Socialista de Catalunya, amb l’abstenció del grup municipal del Partit Popular.

Badalona, 24 de febrer de 2021