Twitter Facebook Instagram Youtube

Moció per reclamar als bancs i les caixes un servei d'atenció presencial, especialment per a la gent gran que no pot accedir a les gestions en línia

Moció per reclamar als bancs i les caixes un servei d'atenció presencial, especialment per a la gent gran que no pot accedir a les gestions en línia

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat en la sessió ordinària celebrada el dimarts 23 de febrer una moció per reclamar als bancs i les caixes un servei d'atenció presencial, especialment per a la gent gran que no pot accedir a les gestions on-line.

La moció proposa els següents acords:

PRIMER. Instar al conjunt de les entitats bancàries i financeres que operen a Badalona, a reforçar els recursos d’atenció al client, per tal d’oferir un servei adequat durant tot l’horari en especial atenció a les persones grans que no poden fer els seus tràmits o gestions on-line.

SEGON. Instar al Banc d’Espanya, organisme regulador competent del sistema financer a:

1. Controlar que els productes financers de les entitats bancàries no continguin publicitat enganyosa i que les exigeixi una informació transparent i real sobre els serveis i productes.

2. Prohibir el cobrament de comissions a persones, sobretot el col·lectiu de persones grans, que no poden utilitzar que no poden utilitzar els caixers automàtics ni internet per fer les gestions bancàries de pagaments i gestió dels seus ingressos.

TERCER.-Instar a l’Ajuntament a fer una campanya informativa per tal de fer arribar a les persones grans un suport administratiu en aquelles reclamacions pel cobrament de comissions clarament abusives per part de les entitats bancàries de Badalona.

QUART.-Traslladar aquest acord al moviment pensionista de Badalona, a altres organitzacions que defensin els drets dels/les pensionistes, a col·lectius i entitats que treballen amb la gent gran, a la FAVB, a la Conselleria d’Economia i Hisenda de la Generalitat i a totes les entitats bancàries que operen amb oficina pròpia a Badalona.

La moció ha estat aprovada amb els vots favorables de tots els grups municipals.

Badalona, 24 de febrer de 2021