Twitter Facebook Instagram Youtube

Aprovació de l’ordenació de la parcel·la del Passatge Fortuny 5-7 de Badalona destinada a la construcció d’habitatges per al reallotjament dels afectats pel lateral de l'autopista al barri de Sant Crist

Aprovació de l’ordenació de la parcel·la del Passatge Fortuny 5-7 de Badalona destinada a la construcció d’habitatges per al reallotjament dels afectats pel lateral de l'autopista al barri de Sant Crist

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat en la sessió ordinària celebrada el dimarts 23 de febrer de 2021 el Text refós del Pla de millora urbana d’ordenació volumètrica de la parcel·la del Passatge Fortuny 5-7. L’àmbit d’aquest Pla especial són els terrenys qualificats de parcel·la edificable residencial i els sòls qualificats d’espai lliure que l’Ajuntament aporta al Consorci per a la construcció d’habitatges per al reallotjament dels afectats de l’Àrea Residencial Estratègica (ARE) del barri de Sant Crist.

El Pla de millora urbana es planteja amb l’objectiu de definir la composició volumètrica i executar l’edifici de 24 habitatges de protecció pública de règim general destinat al reallotjament dels veïns afectats per l’execució del lateral del front de Sant Crist, així com preveure la urbanització de la zona verda.

La volumetria proposada dóna continuïtat a la línia de façana del Passatge de Fortuny amb l’edificació existent situada al carrer de Montserrat, números 15-17. La nova edificació confrontarà amb el Passatge de Fortuny i els terrenys qualificats de zona verda. L’àmbit afectat és de 1.717 m².

Per a la correcta integració de l’edifici en l’estructura del barri, i per als accessos a peu al nou edifici, es fa necessària la urbanització de la zona verda inclosa en l’àmbit, de manera que es fixa la simultània posada en servei, tant de l’edifici com de l’espai lliure urbanitzat.

El dictamen ha estat aprovat amb els vots favorables de tots els grups municipals.

Badalona, 24 de febrer de 2021