Twitter Facebook Instagram Youtube

Moció a favor de la dimissió de la regidora de Seguretat

Moció a favor de la dimissió de la regidora de Seguretat

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat en la sessió ordinària celebrada el dimarts 26 de gener de 2021 una moció a favor de la dimissió de la regidora de Seguretat.

La moció proposa l’acord següent:

Primer. Demanar la dimissió de la regidora de Seguretat, la senyora Irene González, per la seva inoperància.

La moció ha estat aprovada amb els vots favorables La moció ha estat aprovada amb els vots favorables dels grups municipals de Junts per Catalunya Badalona, Badalona En Comú Podem, ERC-AVANCEM, Guanyem Badalona En Comú i Partit Socialista de Catalunya. El Grup Municipals del Partit Popular va votar en contra.

Badalona, 27 de gener de 2021