Twitter Facebook Instagram Youtube

Moció en defensa dels drets energètics i contra els talls de subministrament elèctric que pateixen els veïns i veïnes de Badalona

Moció en defensa dels drets energètics i contra els talls de subministrament elèctric que pateixen els veïns i veïnes de Badalona

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat en la sessió ordinària celebrada el dimarts 26 de gener de 2021 una moció en defensa dels drets energètics i contra els talls de subministrament elèctric que pateixen els veïns i veïnes de Badalona.

La moció proposa els acords següents:

1. Reprovar les declaracions de l’alcalde de culpabilització i criminalització de veïns i veïnes de la ciutat de qui hauria de defensar els seus drets.

2. Rebutjar, un cop més, l’ús partidista dels talls de llum provocats per raons de pobresa energètica i la criminalització de les persones que per raons econòmiques no poden accedir a un habitatge digne de manera regular.

3. Instar el govern de la ciutat i l’Ajuntament de Badalona en la defensa i aplicació dels drets inclosos a la Llei 24/2015 exigint la corresponsabilitat de les empreses pel deute acumulat de les persones i famílies protegides per l’esmentada llei.

4. Instar l’Ajuntament de Badalona a que estudiï fórmules per la millora de les instal·lacions elèctriques, així com per donar d’alta el subministrament i el comptador socials de llum i gas a les llars que pateixen exclusió residencial en buscant si cal la complicitat de les administracions supramunicipals.

5. Instar al govern de la ciutat que exigeix a ENDESA i a les companyies subministradores:

    • Que signin de manera immediata el conveni elaborat per les institucions locals i la Generalitat per evitar els talls de subministrament.

    • Que facin una diagnosi de l’estat de la xarxa de subministrament i prestació del servei a la ciutat de Badalona, detectant i reparant els problemes i insuficiències que es detectin i assegurant el manteniment continuat de la distribució del subministrament elèctric.

    • La implementació de comptadors socials, sobretot per a aquelles persones i famílies que no tenen la titularitat de la propietat i se’ls nega l’accés a un contracte de subministrament energètic; com a mesura que garanteix la seguretat de les instal·lacions i el control del consum, a més d’altres beneficis socials.

    • La regularitzar la situació d'aquelles persones que trobant-se en situació de vulnerabilitat compten amb el subministrament elèctric del seu habitatge de forma irregular.

    • Que aturin accions d'assetjament i el maltractament cap als usuaris que tenen factures impagades i que, malauradament, la majoria recauen en les famílies més vulnerables i desprotegides.

6. Instar al govern de la ciutat i l’ajuntament de Badalona a presentar una denúncia contra ENDESA davant la fiscalia arran dels diferents talls que s’estan produint a la nostra ciutat i exigir al sanejament i modernització de les instal·lacions elèctriques a la nostra ciutat, contribuint així a la millora de la qualitat del servei.

7. Instar al Govern de la Generalitat a continuar amb el lideratge polític en la defensa dels drets energètics, especialment de la població més vulnerable i treballant de manera transversal.

8. Demanar un canvi de model del sistema d’establiment dels preus de l’energia que impedeixin que grans empreses obtinguin grans rendiments com Endesa que va augmentar el seu benefici el 2020 en un 38%, guanyant 1700 M€ els primers 9 mesos de l’any i que no permeti que el preu d’un servei bàsic per la vida depengui exclusivament de l’oferta i la demanda.

9. Seguir participant com Ajuntament en tots els fòrums i grups de treball amb altres ajuntaments i entitats supramunicipals per coordinar polítiques actives que evitin la pobresa energètica i facilitin la regulació de l’accés als subministraments.

10. Donar suport a les entitats i xarxes, públiques i ciutadanes, que treballen per la nacionalització o la municipalització de les xarxes de distribució elèctrica amb l’objectiu que aquestes tornin a ser de propietat i gestió pública.

11. Enviar aquesta moció al Síndic de Greuges, a les Organitzacions de Consum de Catalunya, a la Federació d’Associacions de Veïns de Badalona (FAVB), Sindicats amb seu a Badalona, a l’Aliança contra la Pobresa Energètica, a les companyies subministradores que operen a Badalona i a les entitats socials de la ciutat.

La moció ha estat aprovada amb els vots favorables dels grups municipals de Junts per Catalunya Badalona, Badalona En Comú Podem, ERC-AVANCEM, Guanyem Badalona En Comú i Partit Socialista de Catalunya. El Grup Municipals del Partit Popular va votar en contra.

Badalona, 27 de gener de 2021