Twitter Facebook Instagram Youtube

Moció per exigir seguretat als centres

Moció per exigir seguretat als centres

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat en la sessió ordinària celebrada el dimarts 26 de gener de 2021 una moció per exigir seguretat als centres.

La moció proposa els acords següents:

Primer. Exigir al Departament d'Educació l'elaboració d'un estudi per a conèixer les necessitats de renovació d'aire de totes les escoles de Catalunya i implementar, en el cas que sigui necessari, sistemes de ventilació mecànica als centres educatius segons la normativa vigent.

Segon. Col·laborar amb el Departament d'Educació de la Generalitat per facilitar l'ocupació d’espais alternatius quan sigui necessari i promoure la realització d’activitats a l’exterior, quan les condicions climatològiques ho permetin.

Tercer. Reclamar al Departament d'Educació de la Generalitat la dotació d'EPIs respiratoris suficients per al conjunt de treballadors i treballadores dels centres educatius.

Quart. Requerir al Govern de la Generalitat l'augment del pressupost de neteja i desinfecció. Cinquè.- Traslladar aquests acords al Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, al Govern de la Generalitat de Catalunya, a les direccions dels centres educatius de Badalona, a FAMPAS Badalona i a CCOO del Barcelonès Nord com a promotors de la iniciativa.

La moció ha estat aprovada amb els vots favorables dels grups municipals de Badalona En Comú Podem, Guanyem Badalona En Comú, Partit Socialista i Partit Popular . Els grups municipals Junts per Catalunya Badalona i ERC-AVANCEM es van abstenir.

Badalona, 27 de gener de 2021