Twitter Facebook Instagram Youtube

L’Ajuntament de Badalona ofereix informació a la ciutadania afectada pel tancament de les clíniques DENTIX

L’Ajuntament de Badalona ofereix informació a la ciutadania afectada pel tancament de les clíniques DENTIX.

Des del Departament de Consum es vol garantir que els afectats pel tancament de la clínica de serveis bucodentals coneguin els mecanismes disponibles per recuperar els imports abonats per serveis no prestats

L’Ajuntament de Badalona ha posat en marxa un servei d’informació per garantir que els afectats pel tancament de la clínica de serveis bucodentals DENTIX coneguin els mecanismes que tenen al l’abast per intentar recuperar els imports abonats corresponents a serveis no prestats. Per tal de facilitar el retorn dels diners, el Departament de Consum està portant a terme una tasca d’informació personalitzada a tots els ciutadans que demanen informació sobre la situació i el concurs de creditors en què es troba l’empresa.

A més, amb l’objectiu d’arribar a tots els afectats, es vol recordar que les persones afectades pel tancament d’aquestes clíniques que van pagar el seu tractament en efectiu, amb targeta de crèdit o dèbit o mitjançant un crèdit personal –és a dir, no finançat per una entitat financera de DENTIX–, han de comunicar la seva reclamació a l'administració concursal per intentar recuperar els diners pagats per un servei que no s’ha prestat. Per aquest tràmit no cal advocat ni procurador.

Les persones afectades poder presentar la seva reclamació fins al 3 de gener de 2021 per via electrònica a l’adreça dentix.concursal@iusaequitas.net o bé per correu ordinari a nom Account Control & Ius Aequitas Administradores Concursales a l’adreça avinguda Alberto Alcocer 24, 4a planta, 28036 (Madrid). També es pot contactar amb l’empresa trucant al telèfon 91 591 42 91 o enviant un fax al 91 446 53 21.

En les reclamacions s’ha de fer constar les dades d'identificació del concurs (concurs ordinari 1305/2020, amb número d’identificació general de procediment 28.079.00.2-2020/00133464. Interlocutòria de data 20/11/2020) acompanyat del número de DNI, nom i cognoms, domicili, telèfon i adreça electrònica, així com les dades del deute amb còpia dels pagaments fets a DENTIX i de tota la documentació de què disposeu (historial mèdic, reclamacions fetes, etc.). Les resolucions del concurs es publicaran en el web del Registre Públic Concursal.

Les persones afectades han de saber que davant la publicació del concurs de creditors, des dels organismes públics de consum ja no es pot actuar amb l'empresa DENTIX per a resoldre les reclamacions de les persones afectades. Per tant, encara que s’hagi presentat una reclamació en algun servei públic de consum, cal adreçar-se a l’administració concursal.

Els afectats que tinguin un contracte de crèdit vinculat amb una financera proposada per DENTIX, exclusivament pel finançament del tractament dental, han de sol·licitar la paralització del cobrament de les quotes i la devolució dels imports abonats corresponents a serveis no prestats sempre que s’hagi demanat prèviament a DENTIX. El procediment és l’habitual, establert per totes les reclamacions contra serveis d'atenció de les entitats financeres informats a la web del Banc d’Espanya.

Per ampliar aquesta informació o demanar assessorament en qualsevol altre tema de consum, es pot sol·licitar cita prèvia per aquest servei a través del web de l’Ajuntament o bé trucant al telèfon 93 483 27 44 on donaran la informació i la cita corresponent.

Badalona, 16 de desembre de 2020