Twitter Facebook Instagram Youtube

Moció de suport a la comunicat educativa de l’Institut La Riera per reclamar-ne la construcció de l’edifici

Moció de suport a la comunicat educativa de l’Institut La Riera per reclamar-ne la construcció de l’edifici

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat en la sessió ordinària celebrada el dimarts 24 de novembre una moció de suport a la comunicat educativa de l’Institut La Riera per reclamar-ne la construcció de l’edifici.

La moció proposa el següents acords:

1. Reclamar al govern de la Generalitat de Catalunya que concreti la oferta de primer de batxillerat a l'Institut La Riera pel curs 2021-2022, d’acord amb la planificació feta en el moment de la seva creació.

2. Establir les mesures provisionals necessàries, amb la col•laboració de les dues administracions, per a garantir la oferta de Batxillerat pel curs 2021-2022.

3. Reclamar al govern de la Generalitat, que de manera urgent, iniciï les obres de rehabilitació de l’escola Lola Anglada per poder instal·lar, en el menor temps possible, l’Institut la Riera.

4. Garantir que en cap cas aquests mòduls provisionals romandran més temps de l’estrictament necessari i es retiraran una vegada acabades les obres del nou institut.

5. Enviar còpia d’aquesta moció al Conseller d’Educació de la Generalitat de Catalunya, a la Directora Territorial de Barcelona Comarques, als diferents grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, a tots els membres del CEM, a les direccions i a les AMPES de les escoles adscrites a l’Institut la Riera, a la Coordinadora de AAVV del Districte 1.

La moció ha estat aprovada amb els vots favorables de tots els grups municipals.

Badalona, 26 de novembre de 2020