Twitter Facebook Instagram Youtube

Demà dijous 12 de novembre, sessió extraordinària del Ple de l’Ajuntament de Badalona

Demà dijous 12 de novembre, sessió extraordinària del Ple de l’Ajuntament de Badalona.

La sessió es durà a terme per via telemàtica a partir de les 17.30 hores

Demà dijous 12 de novembre a les 17.30 hores tindrà lloc una sessió extraordinària del Ple de l’Ajuntament de Badalona. La sessió es durà a terme per via telemàtica i es podrà seguir en directe a través de l’enllaç següent: http://endirecte.badalona.cat.

ORDRE DEL DIA

    1. Ratificar el caràcter extraordinari i urgent de la sessió.

    2. Aprovació provisional de les modificacions de les ordenances fiscals núm. 1 reguladora de l’impost sobre béns immobles i núm. 5 reguladora de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres.

    3. Aprovar la modificació de l'ordenança reguladora de preus públics, annex XII. Preu públic per la recollida de residus sòlids urbans. Mitjançant l'aprovació d'una disposició transitòria en l’epígraf XII preu públic per la recollida de residus sòlids urbans, que aprova excepcionalment una reducció del preu en un 90 % pel període que va de l'1 de gener al 31 de desembre de 2021.

    4. Aprovar la modificació de l'ordenança fiscal 23 per la taxa de vetlladors, taules i cadires, l'ordenança fiscal 22 per la taxa d'encants mitjançant l'aprovació d'una disposició transitòria que modifiqui les ordenances amb la tramitació que correspon a la seva aprovació i que aprovi excepcionalment aquesta reducció de forma excepcional en un 90 % pel període que va de l'1 de gener al 31 de desembre de 2021.

Badalona, 11 de novembre de 2020