Twitter Facebook Instagram Youtube

Moció per impulsar la posada en marxa de manera participativa del Pla Local d'Equipaments de la ciutat de Badalona

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat en la sessió extraordinària celebrada el divendres 6 de novembre una moció per impulsar la posada en marxa de manera participativa del Pla Local d'Equipaments de la ciutat de Badalona.

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat en la sessió extraordinària celebrada el divendres 6 de novembre una moció per impulsar la posada en marxa de manera participativa del Pla Local d'Equipaments de la ciutat de Badalona.

La moció proposa els següents acords:

1. Executar les propostes incloses en el Pla d’Inversions Municipal que han de veure amb la millora i la construcció d’equipaments clau per la ciutat.

2. Impulsar línies efectives en la recerca i aprofitament dels recursos d’organismes supramunicipals que poden estar a disposició de l’actualització i construcció d’equipaments per la ciutat.

3. Impulsar un gran acord de ciutat per la definició i elaboració d’un Pla d’equipaments que posi sobre el plànol de Badalona totes les inversions i decisions que requereix la ciutat. Tant de la millora i actualització de les instal·lacions i equipaments existents com de la necessitat de nous equipaments.

4. Convocar, una comissió de treball, i d'avaluació i seguiment, amb representants dels partits polítics, tècnics, entitats i persones interessades per a definir les bases d'un procés participatiu que acompanyi la redacció del Pla Local d'Equipaments

5. Iniciar el procés participatiu per a l'elaboració del Pla Local d'Equipaments que impliqui la ciutadania, tant a títol individual com associacions i col·lectius, amb representativitat de tots els àmbits de l'associacionisme de la ciutat, personal tècnic de l'ajuntament i representants polítics.

6. Informar dels acords d’aquesta moció a totes les Federacions ciutadanes presents a Badalona (d'Associacions de Veïns, de Dones, esportives, de Famílies, i altres) al Consell de la Joventut, a la Taula de la Mobilitat, a la Coordinadora d’entitats de Cultura Popular i Comissió de Festes.

La moció ha estat aprovada amb els vots favorables de tots els grups municipals.

Badalona, 9 de novembre de 2020