Twitter Facebook Instagram Youtube

Pla especial d’ordenació volumètrica a la parcel·la situada en el carrer de Seu d’Urgell i el parc de la Companyia teatral Terrades i Cases

Pla especial d’ordenació volumètrica a la parcel·la situada en el carrer de Seu d’Urgell i el parc de la Companyia teatral Terrades i Cases

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat provisionalment en la sessió celebrada el dimarts 27 d’octubre el Pla especial d’ordenació volumètrica a la parcel·la situada en el carrer de Seu d’Urgell i el Parc de la Companyia teatral Terrades i Cases de Badalona.

L’objectiu del present Pla Especial és la modificació de la volumetria de la parcel·la qualificada d’equipament privat de nova creació per adequar el volum edificatori als requeriments de l’activitat que es vol desenvolupar, un centre hospitalari, tot mantenint exactament les mateixes condicions d’edificabilitat, ocupació i tipus d’equipament, sanitari-assistencial, millorant la seva integració urbana. El promou IDCQ Inmuebles Hospitalarios S.L, del Grupo Hospitalario Quiron inmuebles S.L.

La parcel·la on es planteja aquest pla especial està situada en front al carrer de la Seu d’Urgell i al Parc de la Companyia teatral Terrades de superfície 2.220 m², a l’extrem nord-oest del barri de Casagemes, molt pròxima a la sortida nord de la autopista C-31, situació que li dona una privilegiada posició per connectar-se amb els diferents barris de la ciutat.

L’entorn d’aquesta parcel·la es compon d’una residència de gent gran, un hotel i un edifici d’habitatges de configuració en torre. En front, donant al carrer de la Seu d’Urgell i l’illa residencial d’edificis plurifamiliars i part dels baixos d’ús terciari, on es trobava l’antic camp de futbol del F.C Badalona. La parcel·la objecte d’aquest pla és la darrera que queda per d’edificar de tot l’entorn.

La proposta es concreta amb el desenvolupament del tipus d’equipament sanitari-assistencial privat amb la implantació d’un centre hospitalari amb l’edificabilitat establerta en el planejament vigent de 6. 880 m2.

El dictamen ha estat aprovat amb els vots favorables dels grups municipals del PP, PSC, ERC i Junts per Catalunya. El grup municipal Badalona en Comú Podem s’ha abstingut. El grup municipal Guanyem Badalona en Comú ha votat en contra.

Badalona, 28 d’octubre de 2020