Twitter Facebook Instagram Youtube

Declaració institucional sobre el pla director d'infraestructures 2021-2030

Declaració institucional sobre el pla director d'infraestructures 2021-2030

El Ple de l’Ajuntament de Badalona va iniciar la sessió d’aquest dimarts 27 d’octubre de 2020 amb la lectura de la següent declaració institucional:

“La ciutat de Badalona ve reclamant des de fa anys dues grans inversions: d’una banda, la transformació definitiva de la C-31 i, d’una altra, la millora de la xarxa pública de metro a la ciutat i, en especial, la seva arribada a Can Ruti. Ambdós projectes no estan contemplats dins del Pla Director d’Infraestructures 2021 – 2030, fet que ajorna una vegada més dues demandes històriques dels veïns de Badalona, indispensables per al desenvolupament i la vertebració de la ciutat.

El planejament actual de la ciutat derivat de la construcció de la C-31 actua com a una barrera física entre els diferents barris de Badalona, però també ha acabat convertint-se en una barrera social entre la població. A la vegada, aquesta infraestructura al seu pas per Badalona té un gran impacte contaminant tant a nivell atmosfèric com acústic dins del nostre municipi, atesa l’elevada densitat de població que hi viu al seu voltant i el gran nombre de vehicles (uns 40.000, aproximadament) que hi passen cada dia.

Quant a l’arribada del metro a Can Ruti, en forma de metro lleuger, l’actuació es fa cada vegada més necessària atès que el campus ha passat d’estar format per un centre d’atenció sanitària en els seus inicis a convertir-se en un pol biotecnològic, sanitari i universitari de primer ordre, acollint institucions de reconegut prestigi com l’Hospital Germans Trias i Pujol, l’Institut Guttmann, l’Institut de Recerca Josep Carreras o l’Institut de Recerca de la sida, entre d’altres. La consolidació d’aquest campus ha vingut acompanyada de la generació d’una alta mobilitat pel gran nombre de desplaçaments que s’hi concentren, comportant problemes tant en l’accés com en l’aparcament.

És per aquests motius, i a petició tant de la Taula de la Mobilitat de Badalona com de la Federació d’Associacions de Veïns de Badalona, que tots els grups polítics de l’Ajuntament de Badalona reunits en Ple ACORDEN donar suport a les al·legacions al PDI 2021 – 2030 presentades per ambdues entitats, en el següent sentit:

- S’incorpori al PDI 2021 – 2030 l’arribada del metro al Campus biotecnològic de Can Ruti des de l’estació de Rodalies de Badalona, amb connexió amb la L2 i L1 (en base al perllongament previst en aquesta línia) a l’estació de Pompeu Fabra.

- Es tingui en compte durant l’elaboració de l’Estudi Informatiu i d’Impacte Mediambiental del perllongament de la segona fase de la L1, des de Nova Lloreda – Sant Crist fins a l’estació de Rodalies de Badalona, les connexions d’aquesta nova infraestructura, metro Rodalies Renfe Badalona – Campus biotecnològic de Can Ruti, amb les futures estacions del perllongament de la L1 a les estacions de Bufalà i Pompeu Fabra.

- Es tregui del PDI 2021 – 2030 l’actuació TPC01 del Carril bus-VAO recollida a l’apartat d’Infraestructures de Transport per Carretera, que fa referència a les fases II i III (construcció d’un quart carril i un nou viaducte per superar el nus viari de la Ronda Litoral, respectivament), atès que limita el procés de transformació de la C-31.

- Es demani al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya tant la construcció, al més aviat possible, del tram pendent del lateral, en el tram comprès entre el carrer de Coll i Pujol i la Rambla de Sant Joan, en la seva banda nord, com la col·locació de pantalles per a la protecció contra la contaminació acústica.

- S’agilitzi, es faciliti la informació i la participació a les entitats i la ciutadania de Badalona del avantprojecte de transformació de la C-31 engegat.”

Badalona, 28 d’octubre de 2020