Twitter Facebook Instagram Youtube

Comunicat del Govern de Badalona amb relació a la situació de les famílies afectades per l’enderrocament de l’edifici del passatge de la Torre número 16

Comunicat del Govern de Badalona amb relació a la situació de les famílies afectades per l’enderrocament de l’edifici del passatge de la Torre número 16.

Amb relació a la situació de les famílies afectades per l’enderrocament de l’edifici del passatge de la Torre número 16, el Govern municipal comunica que:

- L’Ajuntament de Badalona s’ha fet càrrec durant 11 mesos de l’allotjament, manutenció i diferents ajuts socials per a les famílies afectades per l’enderrocament de l’edifici del passatge de la Torre número 16, amb un cost total de 320.000 euros.

- La Intervenció municipal ja va advertir que aquesta situació no es podia mantenir per no ajustar-se a la legalitat.

- Durant aquests 11 mesos, cap Govern dels que ha estat al capdavant de l’Ajuntament ha fet un seguiment d’aquestes famílies per tal de buscar una solució definitiva a la seva situació que no passés pel pagament de forma indefinida d’una pensió o apartament amb diners públics.

- El proppassat 7 d’octubre, el Govern municipal, juntament amb tots els partits de l’oposició, van acordar una solució temporal per aquestes famílies:

    • Les famílies amb menors estarien allotjades a una residència a través de la Fundació Pere Tarrés durant 15 dies, que ha comportat una despesa de 9.000 € més.

    • Les famílies sense menors podrien romandre temporalment a les instal·lacions municipals de Can Bofí Vell, opció que no va ser acceptada per cap dels afectats.

- Dins dels acords als què va arribar el Govern amb els partits de l’oposició també s'incloïa la realització per part de Serveis Socials del seguiment i acompanyament d’aquestes famílies, com així s’ha fet.

- Durant aquests 15 dies, el Departament de Serveis Socials de l’Ajuntament ha tornat a realitzar un informe de cada una de les famílies afectades, amb les següents conclusions:

    • Hi ha una família que reuneix els requisits necessaris per accedir a la Mesa de valoració d’emergències habitacionals i ha presentat la documentació sol·licitada.

    • Hi ha dues famílies que disposen d'ingressos i/o estalvis que superen els màxims permesos per formar part de la Mesa de valoració d’emergències habitacionals i han decidit no presentar la documentació.

    • Hi ha una família que reuneix els requisits necessaris per accedir a la Mesa de valoració d’emergències habitacionals però no ha presentat la documentació sol·licitada.

- Per a totes les famílies, incloses les que disposen d'ingressos i/o estalvis que superen els màxims permesos per formar part de la Mesa de valoració d’emergències habitacionals, el Departament de Serveis Socials ha fet un acompanyament per sol·licitar un habitatge de lloguer assequible a través del Fons Social del BBVA.

- Paral·lelament, els serveis tècnics de l'Ajuntament de Badalona i la Generalitat de Catalunya han continuat treballant per donar una solució definitiva a les famílies afectades.

- El Govern de Badalona considera que seguir destinant diners públics per a pagar les despeses d’allotjament, manutenció i altres ajuts a aquestes famílies seria un frau que aquest Govern no està disposat a assumir. A més, el Govern també ho considera una greu injustícia social respecte la resta de veïns de Badalona que en aquests moments es troben en una situació precària, complint amb tots els requisits econòmics per poder accedir a ajuts socials, i encara no ho poden fer.

- En aquests moments, la Mesa de Valoració d’Emergències Econòmiques i Socials en l’àmbit de l’habitatge de Badalona té més de 150 famílies que compleixen els requisits necessaris i que estan pendents de l’assignació d’un habitatge social.

Badalona, 23 d’octubre de 2020