Twitter Facebook Instagram Youtube

Comunicat del Govern de Badalona amb relació al contracte de subministraments amb l’empresa Acquajet

Comunicat del Govern de Badalona amb relació al contracte de subministraments amb l’empresa Acquajet.

Davant les informacions aparegudes a les xarxes socials sobre la manca de subministrament d’aigua mineral en diferents dependències municipals, el Govern municipal de Badalona comunica que:

    - L’Ajuntament de Badalona té un deute amb Acquajet, l’empresa encarregada de subministrar aigua mineral a les dependències municipals, per valor d’11.449,73 euros que correspon a diverses factures impagades dels anys 2018, 2019 i 2020. Aquestes factures formen part del deute d’aproximadament 28 milions d’euros que té l'Ajuntament amb diferents proveïdors. La majoria són deutes derivats de factures de serveis que s'han prestat sense contracte i que incompleixen la Llei de Contractació Pública.

    - El contracte de subministrament amb l’empresa Acquajet va finalitzar el mes de juliol de 2019. Hi havia opció de pròrroga, però el govern del PSC va decidir no executar-la, amb el perjudici d'impagament que això podia provocar per continuar el subministrament de forma precària.

    - Quan va entrar al mes de maig, el nou govern va accelerar la tramitació d’un nou contracte, que s'ha adjudicat en el mes de juliol. En els pròxims dies es procedirà a signar el contracte i l'empresa començarà llavors a subministrar les màquines dispensadores i les garrafes d'aigua.

Badalona, 16 de setembre de 2020