Twitter Facebook Instagram Youtube

Comunicat del Govern de Badalona en relació amb l’obertura de les dependències del Servei Impuls Municipal de Promoció de l’Ocupació (IMPO)

Comunicat del Govern de Badalona en relació amb l’obertura de les dependències del Servei Impuls Municipal de Promoció de l’Ocupació (IMPO).

Davant la nota de premsa publicada pel PSC de Badalona en la que exigeix l’obertura al públic de totes les dependències del Servei Impuls Municipal de Promoció de l’Ocupació (IMPO), el Govern municipal de Badalona comunica que:

    - Les instal·lacions del Servei Impuls Municipal de Promoció de l’Ocupació (IMPO) no poden reobrir-se perquè no hi ha un contracte de neteja des de fa dos anys, fet que ha comportat que hi hagi un deute amb l’empresa que prestava el servei per un import de 88.842,69 euros fins al mes de desembre de 2019.

    - L’empresa que prestava el servei és Can Cet, una organització que treballa per al desenvolupament personal, social i laboral de persones amb algun tipus de discapacitat, garantint el seu dret a un treball digne i remunerat i oferint la prestació de serveis d'ajust social i laboral

    - L’empresa Can Cet ha interposat una demanda a l’Ajuntament de Badalona per poder cobrar les factures que no han estat pagades. A més, l’impagament d’aquestes factures suposa un perjudici per a la corporació, ja que ha d’afrontar el pagament amb interessos de demora.

    - El Govern municipal està treballant per donar una solució al tancament temporal dels edifici i per licitar un nou contracte de neteja que permeti revertir una situació que ha estat provocada per la desídia i la manca de gestió de l’anterior govern de la ciutat.

Badalona, 15 de setembre de 2020