Twitter Facebook Instagram Youtube

Ajuts a persones que tenen un contracte de lloguer del seu habitatge habitual

Ajuts a persones que tenen un contracte de lloguer del seu habitatge habitual

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat definitivament en la sessió ordinària celebrada el dimarts 28 de juliol de 2020 les bases reguladores de la convocatòria d’ajuts adreçats a persones que tenen un contracte de lloguer del seu habitatge habitual i com a conseqüència de l’estat d’emergència causat pel coronavirus, han perdut la feina o bé han estat afectades per un expedient de regulació temporal d’ocupació o bé són autònoms que han cessat o disminuït de manera de manera considerable la seva activitat com a conseqüència de l’emergència de salut pública causada pel COVID-19.

En tots els casos, l'habitatge per al qual se sol·licita l’ajut ha de constituir el domicili habitual i permanent de la persona sol·licitant, que és l'habitatge en el qual s'acredita l'empadronament. L’import màxim total d’aquest ajut serà de 800 euros i com a màxim podran cobrir 6 mensualitats de la renda.

El dictamen ha estat aprovat amb els vots favorables de tots els grups municipals.

Badalona, 29 de juliol de 2020