Twitter Facebook Instagram Youtube

Aprovació provisional del Pla de Millora urbana per a l’ordenació volumètrica de la parcel·la del Passatge Fortuny 5-7

Aprovació provisional del Pla de Millora urbana per a l’ordenació volumètrica de la parcel·la del Passatge Fortuny 5-7

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat provisionalment en la sessió ordinària celebrada el dimarts 28 de juliol de 2020 el Pla de Millora urbana per a l’ordenació volumètrica de la parcel·la del Passatge Fortuny 5-7.

El Pla de millora urbana es planteja amb l’objectiu de definir la composició volumètrica per a executar l’edifici de 24 habitatges de protecció pública de règim general destinat al reallotjament dels veïns afectats per l’execució del lateral del front de Sant Crist, així com preveure la urbanització de la zona verda confrontant.

La volumetria proposada dóna continuïtat a la línia de façana del passatge de Fortuny amb l’edificació existent situada al carrer Montserrat, número 15-17. La nova edificació confrontarà amb el passatge de Fortuny i els terrenys qualificats de zona verda.

L’edifici té l’accés principal des del passatge Fortuny i un secundari per a vianants des de la zona verda contigua. La urbanització de la zona verda s’inclou en l’actuació urbanística per garantir la connexió d’aquest espai lliure, que és la continuació del carrer Casas i Amigó, amb el passatge.

Parcel·la edificable 600 m²

Sostre potencial 3.300 m²

Zona verda contigua 1117,70 m²

El dictamen ha estat aprovat amb els vots favorables de tots els grups municipals.

Badalona, 29 de juliol de 2020