Twitter Facebook Instagram Youtube

Declaració institucional per a l'atorgament de la Creu de Sant Jordi a l'entitat Orfeó Badaloní en l'any de la celebració del seu centenari

Declaració institucional per a l'atorgament de la Creu de Sant Jordi a l'entitat Orfeó Badaloní en l'any de la celebració del seu centenari

En la sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament de Badalona d’aquest dimarts 28 de juliol es va llegir la següent declaració institucional per a l'atorgament de la Creu de Sant Jordi a l'entitat Orfeó Badaloní en l'any de la celebració del seu centenari.

“L'Orfeó Badaloní és una associació cultural que neix l'any 1920. Al carrer d'en Cueta, a la seu de Gent Nova, un jove de 26 anys, Antoni Botey espera que arribin en Jaume Costa, Salvador Valls, en Joan Aymerich, i en Ramon Salsas per tal de redactar una crida que el 31 de desembre de 1920, la publicarà el diari "Sol Ixent". A primers de març del 21, l'Orfeó Badaloní estrena el local que fou de Gent Nova fins aleshores.

El 29 de juny de 1921, al Teatre Zorrilla, en una festa intima, l'Orfeó Badaloní, amb una massa coral de prop de dos cents cinquanta cantaires, es presenta als seus prop de quatre cents socis protectors. El primer concert té lloc al Teatre Victòria, el 28 de març de 1922.

El 25 de febrer de 1923, es fa la benedicció de la senyera de l'Orfeó Badaloní a Santa Maria.

Actualment està cedida al Museu Municipal de Badalona.

El 25 de setembre de 1924, en plena Dictadura de Primo de Ribera i per ordre governativa es clausura "la Sociedad Orfeón Badalonés". La clausura dura sis anys. El 13 de juliol, (1930) a l'estadi de Montjuïc, es fa una concentració de la Germanor d'Orfeons de Catalunya, i l'Orfeó Badaloní va tenir l'honor de participar-hi. Dues setmanes després de la proclamació de la República torna a obrir les portes l'Orfeó Badaloní, sota la direcció d'en Jaume Costa.

En plena Guerra Civil i per força, l'Orfeó deixarà de cantar gairebé durant deu anys. El seu local social que havia estat el de l'entitat catalanista Gent Nova, és confiscat. L'any 1948, el règim permet a l'Orfeó la represa de les activitats, però ara ho ha de fer al "Coro de Marina".

El 2 de gener de 1949 l'Orfeó celebra el primer concert de la tercera etapa en el Cine Nou.

El març de 1951, l'Orfeó es decideix a impulsar la creació d'un esbart dansaire a Badalona, l'Esbart Sant Jordi. L'Orfeó es desplaça per tot Catalunya. Participa l'any 1956 a Montserrat en la celebració del 75è. aniversari de la Moreneta com a Patrona de Catalunya.

L'any 1961 se celebra el 40è. aniversari (en el 25è aniversari l'Orfeó estava tancat i no es va poder celebrar). Culmina l'aniversari amb un magne concert al Cine Nou amb la participació de molts antics cantaires.

Fou l'inici d'una renovació gràcies a en Josep Gual Lloveres, que va ser l'impulsor de variades i excel·lents activitats. Se celebra a Catalunya la primera trobada de Cant Coral Internacional amb la participació de l'Orfeó, com també en la commemoració del Centenari del naixement de Pompeu Fabra, el 24 març 1968, al Teatre Zorrilla.

L'any 1972 es realitza la cessió d'ús de la primera planta de l'edifici del carrer del Lleó 21, propietat d'en Francesc Ribó. El 1976, l'Orfeó celebra un homenatge a l'Antoni Botey. Es una època esplèndida: millora la qualitat musical dels cantaires, l'Esbart Sant Jordi celebra el seu 25è aniversari. El teatre, les sardanes, actuacions a la península i fora (Tolosa, Prada de Conflent, Rockenberg .... completen la sana vida de l'entitat).

L'any 1996 es duu a terme la compra del local del carrer Marina. L'Orfeó pateix una etapa poc reeixida, no obstant la celebració del 80è aniversari rep una dosis d'autoestima i es pren consciència que serà difícil recuperar la imatge enyorada de l'Orfeó "d'altres temps". L'entitat es prepara pels reptes del nou segle.

La celebració del 90è aniversari el 2011 és la porta oberta per contemplar el passat amb afecte però sense nostàlgia, veure el present com una oportunitat. Actualment l'entitat organitza xerrades, conferències, tertúlies, i formació musical de cant, dansa, teatre i tallers de lleure, mantenint els objectius de fomentar la cultura a Badalona, des d'una opció fonamental de catalanitat, i conrear l'intercanvi cultural amb altres entitats de la ciutat.

L’any 2021, per tant, l’associació cultural Orfeó Badaloní celebrarà el centenari de la seva creació. Per tot el que s’ha exposat, es considera que l’associació cultural Orfeó Badaloní, amb motiu del centenari de la seva creació 1921 - 2021, es mereixedora del reconeixement que suposa l’atorgament de la creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya, per la seva tasca en defensa de les tradicions, la cultura i la llengua catalana.

És per tots aquests motius que els grups municipals sotasignants proposen que l'Ajuntament de Badalona sol·liciti la Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya a l’associació cultural Orfeó Badaloní, en l'any del seu centenari, per la seva ingent tasca desinteressada en favor de la cultura, i com a referent en el lideratge pel que fa al conreu de valors socials, culturals i cívics a la nostra ciutat.”

Badalona, 29 de juliol de 2020