Twitter Facebook Instagram Youtube

L’Ajuntament obre un nou canal a Telegram per informar al col·lectiu de marxants de Badalona

L’Ajuntament obre un nou canal a Telegram per informar al col·lectiu de marxants de Badalona.

Aquest canal, que és unidireccional, es pot trobar a l’aplicació amb el nom ‘Mercat de marxants de l’ajuntament de Badalona’ i l’usuari @bdnajencants

Les consultes sobre els mercats de marxants de la ciutat es poden adreçar a l’usuari @ajbdnComerc

El Departament de Comerç de l’Ajuntament de Badalona ha obert un canal públic a Telegram per fer arribar al col·lectiu de marxants de la ciutat i a aquelles persones interessades tota la informació relacionada amb l’activitat dels encants setmanals, que comprèn també aspectes sobre tramitació. Aquest canal, que és unidireccional, es pot trobar a l’aplicació Telegram amb el nom ‘Mercat de marxants de l’ajuntament de Badalona’ i l’usuari @bdnajencants (https://t.me/bdnajencants).

Alhora, les persones que necessitin adreçar qualsevol consulta sobre els mercats de marxants de la ciutat al Departament de Comerç es poden adreçar personalment a l’usuari de Telegram del Departament: @ajbdnComerc. El nou canal es pot trobar amb el nom Comerç Ajuntament BDN https://web.telegram.org/#/im?p=@ajbdnComerc. El Departament de Comerç ha elaborat un document de preguntes freqüents que explica amb claredat i detall tots els aspectes d’aquest nou Canal.

La regidora de Comerç, Mercats i Consum, Rosa Bertran, considera que “actualment aquelles administracions públiques que aposten per l’agilitat i la transparència en la transmissió d’informació a la ciutadania tendeixen a optar per l’aplicació de missatgeria de Telegram ja que és la que ofereix un nivell més alt de seguretat en aspectes de protecció de confidencialitat, així com una gran simplicitat de funcionament i accés”.

Aquest nou canal de Telegram es suma al canal general de notícies de l’Ajuntament de Badalona que funciona des de l’any 2018, seguint amb l’aposta d’aquesta administració per acostar i facilitar la gestió municipal a la ciutadania i ampliar la seva presència digital.

Badalona, 29 de juliol de 2020