Twitter Facebook Instagram Youtube

Contracte dels serveis de manteniment i conservació de zones verdes, arbrat i palmeres, solars municipals i franges de protecció d’incendis forestals

Contracte dels serveis de manteniment i conservació de zones verdes, arbrat i palmeres, solars municipals i franges de protecció d’incendis forestals

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat en la sessió ordinària celebrada el dimarts 30 de juny l’expedient de contractació, la licitació i l’obertura del procediment obert per a l’ adjudicació del contracte relatiu a la prestació dels serveis de manteniment i conservació de zones verdes, arbrat i palmeres, solars municipals i franges de protecció d’incendis forestals de Badalona, dividit en dos lots:

- Lot 1: Manteniment i conservació de zones verdes, arbrat i palmeres de zones verdes, solars municipals i franges de protecció d’incendis forestals de Badalona.

- Lot 2: Manteniment i conservació de les palmeres i arbrat del viari de Badalona

El contracte té una durada de 4 anys , amb possibilitat de pròrroga pel termini màxim d’un any més. El pressupost base de licitació és de 17.539.886,99 €.

El dictamen s’ha aprovat amb els vots a favor dels grups municipals del PP, PSC, ERC, Badalona en Comú Podem i Junts per Catalunya. El grup municipal de Guanyem Badalona en Comú s’ha abstingut.

Badalona, 1 de juliol de 2020