Twitter Facebook Instagram Youtube

La contaminació atmosfèrica de Badalona es redueix un 60% durant l'estat d'alarma

La contaminació atmosfèrica de Badalona es redueix un 60% durant l'estat d'alarma.

La mitjana diària de diòxid de nitrogen compleix la recomanació de l’Organització Mundial de la Salut

Les dades obtingudes a l‘estació de la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica (XVPCA) situada a la plaça dels Països Catalans, assenyalen que des que s’ha decretat l’estat d’alarma s’observa una disminució de les concentracions diàries mitjanes per als òxids de nitrogen del 50% respecte als valors de la primera quinzena de març. Aquesta reducció arriba al 60% respecte als valors obtinguts entre l’1 de gener i el 15 de març i recull un descens del 64% si es comparen amb el mes de març de 2019.

La mitjana diària de N02 (diòxid de nitrogen) dels darrers 30 dies és de 15µg/m3, menys de la meitat del valor màxim recomanat per l’organització Mundial de la Salut (OMS) així com per la Unió Europea, que és de 40 µg/m3. Aquests nivells  són  equivalents als que es poden mesurar al Parc de la Serralada de Marina durant l’any en condicions normals.

Cal remarcar que, des de l’1 de gener fins al 15 de març hi ha 28 dies (39%) en què es va superar el valor mitjà diari de 40 µg/m3, valor que no s’ha superat en cap moment des del 15 de març.

El fet que a Badalona la disminució observada és inferior a la que s’ha observat a altres estacions de l’entorn, és degut a les característiques de l’estació de mesura, pensada per recollir valors de fons urbà, en estar ubicada lluny de les grans infraestructures de comunicació, com la C-31.

Als gràfics, on la línia vermella indica el límit màxim recomanat per l’organització Mundial de la Salut (OMS) així com per la Unió Europea (40 µg/m3), es poden observar:

· l’evolució dels valors mesurats durant aquest any

· La comparació entre els valors mitjans setmanals de l’estació de Badalona i els valors mitjans setmanals de les 12 estacions automàtiques de fons urbà de la XVPCA de la Generalitat de Catalunya

· La comparació entre els valors mitjans setmanals de l’estació de Badalona i els valors mitjans setmanals de les 67 estacions automàtiques de la XVPCA de la Generalitat de Catalunya

Els nivells de contaminació a la ciutat han disminuït de manera molt important des de l’aprovació de l’estat de l’alarma per la crisi sanitària de la COVID-19 el passat 14 de març. Des de la declaració de l’estat d’alarma, el descens setmanal acumulat en l’àmbit de la ciutat es situa entre el 50 i el 64% respecte als valors de períodes anteriors.

Aquesta disminució es va notar ja les dues primeres setmanes de l’estat d’alarma i a partir de finals de març s’ha mantingut a causa de l’estabilitat meteorològica, tant a Badalona com a la resta del país.

Els nivells d’aquest darrer mes a la ciutat de NO2 compleixen els nivells recomanats per l’OMS.

NO2

1 gener a 14 març 2020

1 a 15 de març 2020

15 març a 13 abril 2020

1 a 31 març 2019

Mitjana diària

38

30

15

42

Màxim horari

107

80

52

130

% de dies >40 µg/m3

39%

0%

0%

55%

La regidora de Medi Ambient i Mobilitat, Desenvolupament Industrial i Innovació de l’Ajuntament de Badalona, Rosa Trenado, ha afirmat que "volem implementar mesures de pacificació del trànsit a la ciutat perquè la contaminació atmosfèrica afecta greument la salut, causant milers de morts, i la crisi de la COVID-19 ens ha demostrat que la reducció estructural del trànsit és la millor mesura per millorar la qualitat de l'aire".

La contaminació atmosfèrica provoca 3.500 morts prematures i 1.800 ingressos hospitalaris a l'any per causes cardiorespiratòries al territori metropolità, i segons diversos experts, també influeix en les patologies respiratòries associades a la COVID-19. Per això, ha afegit la regidora: "un cop sortim d'aquesta crisi, caldrà recuperar l'ús del transport públic i potenciar els desplaçaments a peu i amb bicicleta".

Badalona,17 d’abril de 2020