Twitter Facebook Instagram Youtube

L'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor recorda les modificacions que comporta l'estat d'alarma en diferents àmbits de consum

L'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor recorda les modificacions que comporta l'estat d'alarma en diferents àmbits de consum.

L’objectiu és resoldre els dubtes i incerteses que pugui tenir la ciutadania

Davant els dubtes i incerteses que la ciutadania pugui tenir en aquests moments, l’Oficina Municipal d’Informació al Consumidor de Badalona recorda les modificacions puntuals i extraordinàries en tots els àmbits que comporta l’estat d’alarma decretat a conseqüència de l’alerta sanitària pel coronavirus.

Aquests són els principals canvis vigents en els diferents àmbits de consum:

Subministraments bàsics:

  - No es poden suspendre els subministraments de llum, aigua i gas a les persones consumidores en situació de vulnerabilitat.

  - No es computen els terminis per reclamar rebuts impagats.

  - Es prorroga fins al 15 de setembre la vigència del bo social.

Comunicacions electròniques:

  - Se suspenen les portabilitats de fixos i mòbils excepte per motius de força major.

  - Queden prohibides les campanyes comercials de serveis per canvis de companyia per portabilitat.

  - Està prohibida la suspensió de comunicacions electròniques.

  - Ha de quedar garantit per part del proveïdor de comunicacions electròniques el servei universal de telecomunicacions (fix i internet).

  - La Secretaria de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales (SETSI) té habilitat un telèfon per informació i incidències amb operadors (911814045).

Moratòria del pagament d’hipoteques:

  - Es concedeix una moratòria en el pagament de les hipoteques per habitatge habitual per les persones especialment vulnerables

Lloguers:

  - Suspensió dels processos de desnonament de llars vulnerables sense alternativa d’habitatge.

  - Pròrroga de contractes de lloguers d’habitatges habituals de fins a 6 mesos si finalitzen com a màxim al cap de 2 mesos després de l’estat d’alarma.

  - Moratòria d’ajornament, fraccionament de quotes o reducció de renda per famílies vulnerables sempre que el propietari sigui un gran tenidor.

  - La Generalitat atura temporalment el cobrament del lloguer dels seus habitatges.

  - L'Ajuntament de Badalona suspèn les quotes dels contractes de lloguer social amb famílies vulnerables fins a la finalització de l'estat d'alarma.

Devolució de productes i desistiment:

  - Suspensió dels terminis per a la devolució de productes comprats (presencial o a distància) i també dels desistiments fins a la finalització de l’estat d’alarma.

Quotes:

- Possibilitat de reclamar les quotes d’aquells serveis que es presten mitjançant contractes de tracte continuat si el servei no es pot prestar. Sempre es pot negociar amb el prestador qualsevol altra solució òptima per les dues parts.

- Possibilitat de reclamar bitllets de transport, viatges combinats, entrades d’espectacles, etc.

Badalona, 8 d’abril de 2020