Twitter Facebook Instagram Youtube

Actualització del calendari fiscal de 2020 a Badalona

Actualització del calendari fiscal de 2020 a Badalona.

Es prorroga el termini de pagament de diversos rebuts domiciliats i no domiciliats

Aquestes mesures fiscals s'adopten per reduir l’impacte econòmic del coronavirus a la ciutat

L’Ajuntament de Badalona ha actualitzat el calendari fiscal de 2020 i ha adoptat una sèries de mesures extraordinàries vinculades a l’exacció d’impostos, taxes i preus públics amb l’objectiu de reduir l’impacte econòmic del coronavirus a la ciutat.

Aquesta modificació del calendari fiscal es fa d'acord amb el decret signat per l'alcalde de Badalona el 20 de març de 2020.

En relació als tributs, taxes i preus públics que actualment estan en període de cobrament voluntari, s’estableix el següent:

Es prorroga el termini de pagament dels rebuts domiciliats i no domiciliats dels següents conceptes, d’acord amb el decret de modificació de dates de cobrament signat per l’alcalde el passat 20/03/20, com a conseqüència de l’estat actual d’alarma sanitària:

Tribut

Període pagament

Data càrrec domiciliacions

Impost S/Vehicles Tracció Mecànica

Del 19/02/2020 al 02/06/2020

01/06/2020

Taxa ocupació quioscs i marquesines

Del 03/02/2020 al 02/06/2020

01/06/2020

Taxa ocupació via pública amb taules i cadires

Del 03/02/2020 al 02/06/2020

01/06/2020

Taxa per entrada de vehicles -guals

Del 03/02/2020 al 02/06/2020

01/06/2020

Taxa per reserva espai aparcament vehicles

Del 03/02/2020 al 02/06/2020

01/06/2020

Taxa servei cementiri municipal

Del 03/02/2020 al 02/06/2020

01/06/2020

Taxa mercat setmanal i encants 1a fracció

Del 03/02/2020 al 02/06/2020

01/06/2020

Taxa gestió administrativa mercats 1a fracció

Del 03/02/2020 al 02/06/2020

01/06/2020

Badalona, 26 de març de 2020