Twitter Facebook Instagram Youtube

L’alcalde de Badalona ha demanat al Govern espanyol que permeti que els ajuntaments disposin dels seus superàvits per pal·liar els efectes socioeconòmics del coronavirus

L’alcalde de Badalona ha demanat al Govern espanyol que permeti que els ajuntaments disposin dels seus superàvits per pal·liar els efectes socioeconòmics del coronavirus.

Álex Pastor reclama al president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, que flexibilitzi la Llei d’Estabilitat Pressupostària com a mesura excepcional

L’alcalde de Badalona, Álex Pastor, ha sol·licitat formalment al president del Govern espanyol, Pedro Sánchez que flexibilitzi la Llei d’Estabilitat Pressupostària. L’objectiu és permetre que els ajuntaments puguin destinar els superàvits dels darrers tres exercicis al conjunt de mesures que es prenen per pal·liar els greus efectes socioeconòmics que està deixant la pandèmia del coronavirus.

L’alcalde remarca que a Badalona, com a la resta de municipis, s’estan portant a terme mesures excepcionals, complementàries a les impulsades des del Govern, amb el doble objectiu d’evitar la propagació del virus i de minimitzar els seus efectes d’índole econòmica i laboral, i que aquestes actuacions són urgents i necessiten recursos.

En la seva petició al president del govern espanyol, l’alcalde de Badalona assenyala que: “El COVID-19 ens ha portat a un estat d’alarma que requereix mesures excepcionals, ràpides i eficients. Com Ajuntament i administració més propera a la gent, hem de donar la millor resposta als nostres ciutadans, dins de les nostres competències i amb els recursos al nostre abast”. L’alcalde, Álex Pastor, afegeix: “Badalona té els seus comptes sanejats i en aquests moments pot fer-ho, per això et demano que ho tinguis en compte com a mesura excepcional davant aquesta crisi”.

Badalona, 17 de març de 2020