Twitter Facebook Instagram Youtube

Moció per al reconeixement institucional de l’Anís del Mono i de la seva fàbrica situada al barri del Progrés pel seu arrelament a la ciutat en l’any en que celebra el seu 150 aniversari

Moció per al reconeixement institucional de l’Anís del Mono i de la seva fàbrica situada al barri del Progrés pel seu arrelament a la ciutat en l’any en que celebra el seu 150 aniversari

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat en la sessió ordinària celebrada el dimarts 25 de febrer una moció per al reconeixement institucional de l’Anís del Mono i de la seva fàbrica situada al barri del Progrés pel seu arrelament a la ciutat en l’any en que celebra el seu 150 aniversari.

La moció proposa els següents acords:

PRIMER.- Reconèixer institucionalment l’Anís del Mono i la fàbrica situada al barri del Progrés pel seu arrelament a la ciutat i per la promoció que fa de la ciutat de Badalona arreu del món en l’any en què celebra el seu 150 aniversari.

SEGON.- Traslladar aquest acord a l’Anís del Mono, el Grup Osborne i la Fundació Osborne.

La moció s’ha aprovat amb el vot favorable de tots els grups municipals.

Badalona, 26 de febrer de 2020