Twitter Facebook Instagram Youtube

Moció per a la millora de la gestió de les subvencions i el suport a les entitats per facilitar la seva tramitació

Moció per a la millora de la gestió de les subvencions i el suport a les entitats per facilitar la seva tramitació

El Ple de l’Ajuntament de Badalona en la sessió ordinària celebrada el dimarts 28 de gener ha aprovat una moció per a la millora de la gestió de les subvencions i el suport a les entitats per facilitar la seva tramitació.

La moció proposa els següents acords:

1.- Elaborar i aprovar durant el 2020 el pla estratègic de subvencions que inclogui la coproducció, la innovació social i la interoperativitat i que garanteixi un calendari coherent i assolible per les entitats subvencionades.

2.- Crear una oficina municipal d’assessorament a les entitats per facilitar la seva tramitació, la difusió de les activitats subvencionades, el rendiment de comptes i la seva justificació administrativa.

La moció s’ha aprovat amb els vots favorables dels grup municipals de Junts per Catalunya, Badalona en Comú Podem, ERC-Avancem-MES, Guanyem Badalona en Comú i el PSC.

Badalona, 29 de gener de 2020