Twitter Facebook Instagram Youtube

Moció per demanar la implementació d’un sistema de recollida selectiva d’olis vegetals

Moció per demanar la implementació d’un sistema de recollida selectiva d’olis vegetals

El Ple de l’Ajuntament de Badalona en la sessió ordinària celebrada el dimarts 28 de gener ha aprovat una moció per demanar la implementació d’un sistema de recollida selectiva d’olis vegetals.

La moció proposa els següents acords:

PRIMER. Impulsar la implantació d’un servei de reciclatge d’olis vegetals com a complement al servei de reciclatge tradicional.

SEGON. Promoure accions informatives i pedagògiques per garantir la viabilitat del reciclatge d’olis vegetals.

TERCER. Revisar, reorientar i impulsar les campanyes informatives en relació a la recollida de l’oli vegetal als restaurants adscrits a l’agrupació de restauradors Forquilla Badalona.

QUART. Revisar, reorientar i impulsar les campanyes informatives en relació a la recollida de l’oli vegetal als punts verds ubicats als centres educatius de la ciutat.

CINQUÈ. Desenvolupar un pla estratègic 2020-2030 que garanteixi el compliment de l’objectiu de recollida selectiva del 60% a la nostra ciutat.

SISÈ. Impulsar la reutilització dels olis vegetals com a biocombustibles per la flota de vehicles que treballen per l’Ajuntament de Badalona.

La moció s’ha aprovat amb els vots favorables dels grup municipals de Junts per Catalunya, Badalona en Comú Podem, ERC-Avancem-MES, Guanyem Badalona en Comú i el PSC.

Badalona, 29 de gener de 2020