Twitter Facebook Instagram Youtube

Moció per a la instal·lació de llambordins o plaques Stolpersteine en record a les persones de Badalona deportades als camps de concentració nazis

Moció per a la instal·lació de llambordins o plaques Stolpersteine en record a les persones de Badalona deportades als camps de concentració nazis

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat en la sessió ordinària celebrada el dimarts 28 de gener una moció per a la instal·lació de llambordins o plaques Stolpersteine en record a les persones de Badalona deportades als camps de concentració nazis.

La moció proposa els següents acords:

PRIMER.- Que l’Ajuntament, en col·laboració amb les entitats de la memòria històrica i les persones que han investigat el tema, actualitzi, elabori i publiqui un cens definitiu de les persones de Badalona deportades als camps nazis.

SEGON.- Que l’Ajuntament instal·li els llambordins “Stolpersteine” en record de les persones de Badalona deportades als camps de concentració nazis.

TERCER.- Que l’Ajuntament de Badalona s’aculli al programa «Europa amb els ciutadans 2014- 2020», que contempla, en el seu capítol 5.6.1, el finançament de projectes que realitzen activitats de reflexió sobre les causes i les conseqüències dels règims totalitaris en la història europea moderna i reten homenatge a les víctimes dels seus crims.

QUART.- Que l’Ajuntament promogui activitats de sensibilització entre les escoles, instituts i entitats de lleure per recordar-los i educar-los en el respecte a la vida i el rebuig a qualsevol ideologia totalitària.

CINQUÈ.- Traslladar els presents acords al Memorial Democràtic, a la Federació Catalana de Municipis, a l’Associació Catalana de Municipis, a l’Amical Mauthausen, a l’Amical Ravensburg, així com a totes aquelles associacions compromeses en la reivindicació i dignificació de les víctimes de la barbàrie nazi i feixista.

La moció s’ha aprovat amb els vots favorables dels grup municipals de Junts per Catalunya, Badalona en Comú Podem, ERC-Avancem-MES, Guanyem Badalona en Comú i el PSC.

Badalona, 29 de gener de 2020