Twitter Facebook Instagram Youtube

El Ple de l’Ajuntament de Badalona aprova iniciar l’expedient de reforma del Reglament Orgànic Municipal (ROM)

El Ple de l’Ajuntament de Badalona aprova iniciar l’expedient de reforma del Reglament Orgànic Municipal (ROM)

El Ple de l’Ajuntament de Badalona en la sessió ordinària celebrada el dimarts 28 de gener ha aprovat la incoació de l’expedient per a la reforma, redacció i aprovació del Reglament Orgànic Municipal de Badalona (ROM), aprovat definitivament per l’Ajuntament en Ple en sessió ordinària celebrada el dia 24 de febrer de 2009; i encarregar als membres de l’actual Junta de Portaveus de l’Ajuntament de Badalona l’elaboració de la proposta de reforma del Reglament Orgànic Municipal, amb l’assessorament dels tècnics municipals que considerin adients i/o entitats de la ciutat.

El dictamen s’ha aprovat amb els vots favorables dels grups municipals de Junts per Catalunya, Badalona en Comú Podem, ERC-Avancem-MES, Guanyem Badalona en Comú i el PSC.

Badalona, 29 de gener de 2020