Twitter Facebook Instagram Youtube

El Ple de l’Ajuntament de Badalona aprova provisionalment el Pla especial urbanístic d’ampliacions d’usos i nombre d’activitats a la parcel·la situada als carrers Pau Vila, Pompeu Fabra i Corders

El Ple de l’Ajuntament de Badalona aprova provisionalment el Pla especial urbanístic d’ampliacions d’usos i nombre d’activitats a la parcel·la situada als carrers Pau Vila, Pompeu Fabra i Corders

El Ple de l’Ajuntament de Badalona en la sessió ordinària celebrada el dimarts 28 de gener ha aprovat els usos autoritzats dins la parcel·la industrial edificada i augmentar el nombre d’activitats amb la finalitat de concretar els usos a implantar en funció de la seva tipologia i la posició dins de l’edificació existent, proposant una agrupació d’empreses que inclogui tant l’ús industrial com els de comercial, oficines, cultural, recreatiu i esportiu.

L’àmbit del present Pla especial es situa en el solar ubicat als carrers Pau Vila 9-21, Pompeu Fabra 55-63 i Corders 23-25 de Badalona. La superfície de l’àmbit és de 2.855 m² i el sostre edificat de 7.146 m². L’edifici industrial objecte del present planejament es troba en l’extrem d’un sector industrial accessible des de fora del sector i en contacte directe amb una àrea residencial

El dictamen s’ha aprovat amb els vots favorables dels grups municipals de Junts per Catalunya, Badalona en Comú Podem, ERC-Avancem-MES i el PSC i amb l’abstenció de Guanyem Badalona en Comú.

Badalona, 29 de gener de 2020