Twitter Facebook Instagram Youtube

La Generalitat declara un episodi per alta contaminació per partícules

La Generalitat declara un episodi per alta contaminació per partícules.

Una intrusió de pols africana ahir 17 de desembre, més la dispersió de contaminants per al dia d’avui, fan necessària la mesura

Els nivells de partícules PM10 són elevats a tot Catalunya i cal moderar l’activitat física a l’aire lliure, sobretot la de persones amb malalties respiratòries i cardiovasculars

El protocol no comporta restriccions a vehicles, tot i que es recomana a la ciutadania desplaçar-se a peu o amb bicicleta, utilitzar el transport públic, reduir els desplaçaments amb vehicle privat, i realitzar una conducció eficient

El Departament de Territori i Sostenibilitat ha declarat un episodi d’alta contaminació per partícules a tot Catalunya, per una intrusió de pols africana des d’ahir 17 de desembre, i la previsió dels models de dispersió de contaminants per al dia d’avui.

En aquest sentit, la mitjana diària dels nivells de PM10 durant el dia d’ahir ha estat superior al valor de 80 μg/m³ en més d’una estació de mesurament de la xarxa de vigilància i previsió de la contaminació atmosfèrica (XVPCA) a la zona de protecció especial i, la previsió a 24 hores indica que els nivells de PM10 es mantindran elevats i es podria superar el valor diari de 50 μg/m³ durant el dia d’avui.

La pols flotant o les partícules en suspensió a l’aire afecten especialment l’aparell respiratori i el sistema cardiovascular. L’exposició a llarg termini a partícules en concentracions relativament baixes, habituals al medi urbà, pot afectar els pulmons i fins i tot causar càncer. Durant els episodis de contaminació, les persones amb malalties respiratòries i cardíaques cròniques poden notar un empitjorament dels símptomes, augmenten les urgències i els ingressos hospitalaris per problemes cardiorespiratoris i augmenta la mortalitat per aquestes causes. Si la contaminació és molt elevada, la població pot tenir molèsties a la gola, picor als ulls o tos.

Es recomana a la ciutadania:

- Realitzar els trajectes a peu o amb bicicleta escollint carrers poc freqüentats pel trànsit.

- Utilitzar el transport públic.

- Reduir els desplaçaments amb vehicle privat. Si és possible, treballar a distància, variar l’horari de feina a canvi de viatjar amb transport públic, treballar en un altre lloc de l'empresa, més a prop de casa, etc.

- Utilitzar el cotxe compartit.

- Realitzar una conducció eficient. Arrencades suaus, reduir la velocitat, utilitzar el fre motor, evitar accelerades i frenades brusques, etc.

- En el cas de disposar de diferents vehicles, utilitzar el que produeixi les emissions més baixes.

- Regular la climatització de les llars.

- Es recomana que les persones amb malalties cardiovasculars o respiratòries moderin l’activitat a l’aire lliure i a tota la població evitar l’exercici físic intensiu a l’exterior.

- Assegurar-se del bon funcionament de les calefaccions de combustibles fòssils en el cas que encara estiguin engegades.

- Limitar la crema de rostolls, marges i restes d'aprofitaments forestals, agrícoles o de jardineria.

Des de l’Ajuntament de Badalona s’activen una sèrie de mesures per reduir la concentració de les partícules en suspensió, com ara la prohibició de l’ús de bufadors, l’increment de la neteja de carrers, parcs i places amb aigua freàtica, la limitació de les activitats pulverulentes a les obres públiques, així com els enderrocs públics.

Badalona, 18 de desembre de 2019