Twitter Facebook Instagram Youtube

Moció per a la redacció i execució d’un projecte de reurbanització de l’àrea de gossos del parc del Gran Sol

Moció per a la redacció i execució d’un projecte de reurbanització de l’àrea de gossos del parc del Gran Sol

El Ple de l’Ajuntament de Badalona ha aprovat en la sessió celebrada el dimarts 26 de novembre de 2019 una moció per a la redacció i execució d’un projecte de reurbanització de l’àrea de gossos del parc del Gran Sol.

La moció proposa els següents acords:

PRIMER.- Instar a l’Ajuntament de Badalona a redactar un projecte de reurbanització de l’àrea de gossos del parc del Gran Sol conforme a les necessitats que presenta aquest espai i dotar-ho pressupostàriament perquè sigui una realitat.

SEGON.- Instar a l’Ajuntament que l’actuació es faci amb caràcter d’urgència pel mal estat en què es troba el pipican i per la mancança d’aquest tipus d’espais a la zona.

TERCER.- Instar a l’Ajuntament a netejar, desinfectar i mantenir periòdicament aquest espai perquè estigui en unes condicions mínimes.

QUART.- Instar a l’Ajuntament que garanteixi la seguretat a la zona amb presència policial perquè els usuaris puguin gaudir de les instal·lacions sense patir per la seva integritat física.

CINQUÈ.- Traslladar aquests acords als usuaris de l’àrea de gossos del parc del Gran Sol.

La moció s’ha aprovat amb els vots favorables de tots els grups municipals.

Badalona, 27 de novembre de 2019